Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation bygger på naturlagarna. Här konstrueras huset på ett sådant sätt att luft automatiskt ska ventileras genom huset.

Ett gammalt system, som skapar problem idag

Det första S-ventilationssystemet skapades i den brittiska parlamentsbyggnaden 1850, där man även utnyttjade tornen, däribland Big Ben, för att få till ventilationssystemet.

Så funkar det

Vid självdragsventilation försvinner varm luft ut genom luftkanaler, genom principen att varm luft stiger. Detta skapar undertryck i huset och luft tar sig då in genom otätheter i huset, exempelvis runt fönster. Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern, då temperaturskillnaderna är större. Det är också på vintern den behövs som mest. Självdragsventilation fungerar också bättre i hus med flera våningar.

Vid förändringar i huset, som ökad isolering eller en ny värmekälla kan självdragsventilationen påverkas negativt.

Även innan specifika luftkanaler började användas, utnyttjade man samma principer och ofta benämns även denna ventilation som självdragsventilation.

Fördelar

Trots att man idag alltmer går från självdragsventilationen, har den flera fördelar:

  • Billig installation
  • Lite underhåll
  • Tyst
  • Kräver ingen el och funderar även vid strömavbrott

Nackdelar

Det är dock nackdelarna med självdragsventilationen, som gör att man idag väljer andra alternativ:

  • Krävs mycket värme för tillräckligt luftflöde
  • Svårt att reglera luftflödet
  • Kan inte återvinna värme
  • Stora ventilationskanaler
  • Risk för drag och bakdrag
  • Risk för överventilation och hög energiförbrukning

Vanligt i äldre hus

Självdragsventilation är mycket vanligt i äldre svenska hus. Fram till 70-talet byggdes de flesta husen med självdragsventilation.

Energibesparing och självdragsventilation

Senare ombyggnader i hus med självdragsventilation får ofta en oönskad effekt på ventilationen. När man ökar isoleringen eller byter värmekälla (från exempelvis oljepanna eller elpanna), för att spara energi, kan ventilationen försämras. Därför bör man i hus med självdragsventilation, alltid fundera över hur förändringar i huset kan påverka ventilationen.

Hus med självdragsventilation kan inte utnyttja en frånluftsvärmepump eller ftx-system för värmeåtervinning. Det behöver dock inte vara varken dyrt eller svårt att installera mekanisk frånluft och då även en frånluftsvärmepump.

Vid förändringar i huset kan det till och med krävas inslag av mekanisk ventilation, för att huset ska bli tillräckligt ventilerat och då finns möjligheter till värmeåtervinning. Man kan exempelvis använda sig av enklare ventilationsvärmeväxlare.

Läs mer om ventilation och energi