Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

EER och SEER - viktiga värden för AC

EER-värde och SEER-värde är viktiga värden för AC och luftkonditionering. Men de kan vara lite kluriga om man inte kommit i kontakt med dem tidigare. Här ska vi förklara hur du kan använda dig av dessa värden för att hitta en energieffektiv AC, som passar dig.

Tänk på att

SEER och EER-värdena visar inte allt. En kraftigare maskin, som får arbeta lugnt ger oftast ett bättre resultat i ditt hem, än en svagare som måste gå max. Välj en AC med rätt kapacitet!

Ring oss

Ta hjälp av våra säljare, för att hitta en energieffektiv AC! De svarar gärna på dina frågor.

0770-777 600

Vad är EER-värde?

EER är en förkortning av Energy Efficiency Ratio och visar hur energieffektiv AC:n är när den ger kyla. Värdet visar på hur mycket mer energi maskinen ger, jämfört med vad den förbrukar. Man kan också säga att det visar hur mycket mindre energi som går åt med värmepumpstekniken, jämfört med om man hade använt direktverkande el. Om EER-värde är 6,7 innebär alltså att AC:n producerar 6,7 gånger så mycket energi som den gör av med.

EER-värdet mäts vid specifika förhållanden och om inget annat anges vid 35 °C ute och 27 °C inne med en relativ luftfuktighet på 50 %.

Vad är SEER-värde?

För SEER har man lagt till ett Seasonal i början av EER och det står alltså för Seasonal Energy Efficiency Ratio. Detta visar effektiviteten hos luftkonditioneringen utslaget på en hel säsong. Rent tekniskt har man mätt EER-värdet vid några olika förhållanden och sedan viktat dessa värden olika mycket, för att få fram vad man anser vara en normal energieffektivitet över en hel säsong.

Det betyder SEER värdet

Endast en zon för SEER

När det gäller SEER-värdet tar man endast fram detta för en enda klimatzon, som gäller för hela Europa. Denna gäller för det klimat som råder i Strasbourg. I många delar av Sverige kan man kanske räkna med lite bättre effektivitet, då vi har ett något kallare klimat.

SEER-värdet bestämmer energiklassen

Energiklassen för kyldrift på energimärkningsetiketten grundar sig helt på SEER-värdet. Ett bra SEER-värde ger en hög energiklass.

Läs mer om Energimärkning av AC

Luftfuktighetens påverkan

Hur fuktigt det är påverkar AC:ns prestanda. EER-värdet mäts vanligtsvis vid 50 % vilket är ganska lågt, sett ur svenskt perspektiv.

Helt missvisande för södra Europa?

För södra Europa får man här en situation där det riskerar att gå åt andra hållet. Runt Medelhavet är det vanligtsvis varmare än i Strasbourg. Det är också vanligare med luftkonditionering ju längre söderut man kommer.