Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Värmepump som värmesystem

Värmepumpen blev populära från 80-talet och framåt. El blev vanligt till uppvärmning redan på 70-talet och med värmepumpen kunde man utnyttja elen mer effektivt. Läs mer

Vad är en värmepump?

En värmepump hämtar värme från en kall plats och komprimerar denna värme, så att det blir mycket värme på insidan av huset. För att göra detta använder värmepumpen en mindre mängd el, men värmepumpen kan producera flera gånger så mycket energi i form av värme, som den energi värmepumpen förbrukar i form av el.

Omkostnader och energieffektivitet

En värmepump innebär låga omkostnader för uppvärmning och är dessutom ett mycket energieffektivt uppvärmningssystem.

Vilka sorters värmepumpar finns det?

Hur vanligt är värmepump?

Ungefär 45 % av husen i Sverige använder en värmepump som främsta värmekälla, men det finns en värmepump i nästan 60 % av hushållen.

Hur många finns det var varje sort?

Bergvärmepumparna är vanligast, tätt följt utav luft-luftvärmepumparna. Så här många av husen i Sverige har en:

  • Luft-luftvärmepump: 20 %
  • Luft-vattenvärempump: 7 %
  • Frånluftsvärmepump: 5 %
  • Berg-, jord- eller sjövärmepump: 21 %
  • Kombination av värmepumpar: 5 %

Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.

Till Polarpumpens värmepumpar