Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Exempelkalkyl luft-vattenvärmepump Stockholm
Kostnad och besparing
Så lång blir din återbetalningstid

Kalkyl luft-vattenvärmepump i Stockholm

Här är ett exempel på vilka resultat man kan få, om man installerar en luft-vattenvärmepump i Stockholm. Alla siffror för besparing är baserade på testdata för hur luft-vattenvärmepumpen presterar vid olika förutsättningar.

 Vårt exempelhus:

Vi har använt ett typiskt svenskt hus för att ta fram en typisk kalkyl för olika delar av Sverige.

Huset är på 130 m².
Årsförbrukning för värme och tappvatten är på 22 000 kWh. 18 000 för uppvärmning av hus.
4 000 kWh går till tappvatten.
Huset värms med radiatorer till en temperatur på 20 °C.

Vill du ha en kalkyl på ditt hus?

Detta är en exempelkalkyl. Om du önskar en kalkyl på ditt hus, så är du välkommen att kontakta våra säljare på 0770-777 600 eller fylla i vårt offertformulär.

Investering

Vi har räknat på att vi installerar en Mitsubishi Electric SWM80 Ecodan i huset.

Värmepumpen i vårt exempel kostar 84 990 kronor. Installation med rotavdrag kostar 19 995 kronor. Du får dessutom räkna med att det kan tillkomma kostnader för att du önskar något extra tillbehör eller att det krävs något mer för att få luft-vattenvärmepumpen att fungera optimalt i just ditt hus. Vi har räknat med 5 000 kronor, men denna siffra kan bli både större eller mindre.

Den här luft-vattenvärmepumpen är möjligen lite i starkaste laget för det här huset i Stockholm. Om det räcker med en mindre kraftig luft-vattenvärmepump minskar investeringskostnaden, men samtidigt kanske man inte heller kan göra en lika stor besparing.

Summa investering: 109 985 kronor.

» Om kostnad

Diagram över besparing och förbrukning

Besparing: De mörkblå fältet visar hur stor besparingen är. Det ljusblå fältet hur mycket förbrukning som är kvar.
Förbrukning: Här kan du se vad energiförbrukningen går till. Mörkblått till uppvärmning av hus. Ljusblått till tappvatten.

Besparing med luft-vattenvärmepump i Stockholm

Energibesparing i Stockholm

I Stockholm finns stora möjligheter att göra en bra besparing. I vår kalkyl hamnar den sammanlagda besparingen på 68,81 %. Besparingen är större på uppvärmning av hus 71,64 % och lite mindre på tappvatten 56,18 %.

I vårt exempel blir besparingen 15 139 kWh/år. Med dagens elpris (200 öre / kWh inklusive allt) motsvarar detta ungefär 30 278 kronor per år.

Årlig besparing: 30 278 kronor.

» Om besparing

Elförbrukning i Stockholm

Elförbrukning i Stockholm

Elförbrukningen i Stockholm blir ca 6 861 kWh/år. Värmepumpen står för hela uppvärmningen och all förbrukning går således till att driva värmepumpen. Elpatronen behöver inte hjälpa till.

Av förbrukningen går 5 105 kWh, vilket motsvarar 74,4 %, till att värma upp huset och 1 753 kWh, vilket motsvarar 25,6 %, till att värma tappvatten.

Årlig elförbrukning: 6 861 kWh/år.

» Om elförbrukning

Återbetalningstid luft-vattenvärmepump

I vårt exempel blir återbetalningstiden 3,63 år. Detta grundar sig på investeringskostnaden på 109 985 kronor och den årliga besparingen på 30 278 kronor. Återbetalningstiden är den tid det tar att för investeringen att ge tillbaka investeringskostnaden. När återbetalningstiden har gått blir alla besparingar en ren vinst. Luft-vattenvärmepumpens livslängd beräknas vara 15-20 år.

Återbetalningstid: 3,63 år.

» Om återbetalningstid

Alla siffror är från juli 2022.

Luft-vattenvärmepumpar passar bra i hela Sverige