Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Luft-vattenvärmepumpens elförbrukning
Det går elförbrukningen till
Vad påverkar elförbrukningen?

Elförbrukning luft-vattenvärmepump

Du får mycket mer energi tillbaka i form av värme, när du har en luft-vattenvärmepump, än motsvarande el som krävs för att driva den. Men hur mycket el drar en värmepump egentligen? Vi har jämfört elförbrukningen hos luft-vattenvärmepumpen Mitsubishi SWM80 Ecodan i vårt hus på fem orter i Sverige.

Vårt exempelhus:

Vi använder oss av ett typiskt svenskt hus för att visa på en typisk kalkyl och skillnader mellan olika delar av Sverige.

Huset är på 130 m².
Årsförbrukning för värme och tappvatten är på 22 000 kWh. 18 000 för uppvärmning av hus.
4 000 kWh går till tappvatten.
Huset värms med radiatorer till en temperatur på 20 °C.
Tips!
När du har koll på elförbrukningen kan du också ta fram driftskostnaden. Det är bara att multiplicera årsförbrukningen med din totala elkostnad per kilowattimme.

Diagram: Så här stor elförbrukning har en luft-vattenvärmepump

Som diagrammet visar kan en värmepump dra cirka 6–7 000 kWh per år i de södra och mellersta delarna av Sverige. Från Malmö i söder till Kiruna i norr ligger förbrukningen på mellan 6 578 och 8 582 kWh. Den insparade energin hamnar på mellan 15 422 och 13 415 kWh.

Få lägre driftskostnad i norr

För de förhållanden som råder i norra Sverige rekommenderar vi en mer passande luft-vattenvärmepump, än i den här jämförelsen. En intressant lösning för kallare klimat är en värmepump med Zubadan-teknik från Mitsubishi. Zubadantekniken ger en större besparing vid låga temperaturer och kan därför minska driftskostnaderna i norr.

Läs mer:

» Om Zubadantekniken

Driftskostnad med luft-vattenvärmepump

Vad blir då driftskostnaden per år? Vi räknar med ett aktuellt elpris på 200 öre per kilowattimme. Det är alltså ett elpris inklusive allt.

  Malmö Göteborg Stockholm Östersund Kiruna
Förbrukad energi (kWh) 6 578 6 790 6 861 7 316 8 582
Driftskostnad (kr) 13 156 13 580 13 722 14 632 17 164

Fördelning av elförbrukning

Vad går då elförbrukningen till? Förbrukningen går dels till att driva värmepumpen och dels till att driva elpatronen. Förbrukningen fördelar sig också på uppvärmning av hus och uppvärmning av tappvatten.

I vårt exempelhus täcker luft-vattenvärmepumpen Mitsubishi Electric SW75 Ecodan 100 % av behovet i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det innebär att elpatronen inte behöver användas alls. I Östersund täcker luft-vattenvärmepumpen 98,5 % av behovet och i Kiruna 94,6 %.

I diagrammet kan du utläsa hur stor del av den förbrukade energin som går till de olika posterna:

Diagram fördelning av elförbrukning

Förklaring diagram:

 • Uppvärmning hus med värmepump
 • Uppvärmning hus med elpatron
 • Tappvatten med värmepump
 • Tappvatten med elpatron

Det finns många faktorer som påverkar energiförbrukningen i ett hushåll. Ju mer energi en villa förbrukar desto mer får då vanligtvis värmepumpen jobba. Under de flesta förhållanden ökar även den utvunna värmeenergin som värmepumpen levererar.

Förhållanden som påverkar energiförbrukningen

 • Husets storlek
 • Planlösning
 • Klimatet och placering
 • Isolering och byggnadsmaterial
 • Antal dörrar och fönster

Det finns en rad omständigheter som har inverkan på energiförbrukningen. Exakt hur väl värmepumpen fungerar varierar beroende på märke och modell. Det är viktigt att du får en lösning som passar dina förutsättningar.  

Verkningsgrad säger mer än elförbrukning

Årsverkningsgrad (SCOP) är ett mått på förhållandet mellan värmepumpens elförbrukning och levererad värme. Ett värde på 3,0 betyder att värmepumpen levererar tre gånger mer energi än den förbrukar. COP-värdet är verkningsgrad (även kallat värmefaktor) men utan hänsyn till variationer över säsong.

Luft-vattenvärmepumpar passar bra i hela Sverige