Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Typ av luft-luftvärmepump

Det finns olika typer av luft-luftvärmepumpar och de delas in efter antal innedelar och innedelens placering. En luftvärmepump kan ha en innedel eller flera och vara placerad på väggen eller vid golvet.

Värmepump med en innedel

De flesta värmepumpsmodellerna är konstruerade för en innedel. Detta är standard och vanligen det mest energieffektiva alternativet. En värmepump med en innedel kallas ofta också för single split.

Ibland räcker det inte med en luftvärmepump, även om du väljer den starkaste. Du kanske har ett hus med två våningar eller ett hus med krånglig planlösning. Man kan då välja att installera en värmepump med flera innedelar, men många väljer ändå att installera flera värmepumpar i samma hus. Ofta är detta mer effektivt och en klar fördel, då du inte står helt utan värme om en luftvärmepump går sönder.

Värmepump med flera innedelar

En luftvärmepump med flera innedelar kallas ofta multi split och kan vara ett bra alternativ för dig som har ett hus med flera våningar. Du kan då sprida den varma luften mer effektivt i huset. De olika innedelarna styrs separat med egna fjärrkontroller. Du kan däremot inte köra en innedel på kyla och en på värme samtidigt.

En värmepump med flera innedelar har en starkare kompressor och flera utgångar från utedelen. Du måste veta redan från början hur många innedelar du vill ha, det går inte att köpa till senare.

För att en värmepump med flera innedelar skall vara så effektiv som möjligt är det viktigt att inte rörlängden mellan utedelen och de olika innedelarna överskrider det rekommenderade. Dessa rekommendationer finner du i de tekniska specifikationerna för varje luftvärmepump.

» Se Multi-Split värmepumpar här

Väggmodell

När det gäller luftvärmepumpar, så är väggmodellen standard. Detta gör att det finns ett betydligt större utbud och att tillverkarna arbetar hårdare för att utveckla så energieffektiva värmepumpar av väggmodell som möjligt. Väggmodeller har också fler specialfunktioner, som passar olika förutsättningar. Du får med andra ord större valmöjligheter om du tittar på väggmodeller.

Golvmodell

Väggmodellen är standard, men golvmodellen upplevs av många som ett intressant alternativ. En värmepump av golvmodell är formad ungefär som ett vanligt element och du kan vanligen placera golvmodellen, där du tidigare hade just ett element. Vi är vana vid att se element i hemmen, men luftvärmepumpar långt upp på väggen blir mer iögonfallande.

Golvmodeller upplevs därför många gånger som snyggare. Luftflödet kommer från golvmodellens ovansida och du kan oftast välja att rikta luftflödet uppåt, rakt fram eller åt sidorna. Många upplever att värmespridningen är bättre än vid väggmodeller, men nyare väggmodellerna har vanligen mycket bra funktioner för att sprida värmen jämnt i rummet. Många upplever också att golvmodellerna är tystare.

» Se Golvmodell värmepumpar här