Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Kalkyl luft-vattenvärmepump i Östersund

Här är ett exempel på vilka resultat man kan få, om man installerar en luft-vattenvärmepump i Östersund. Alla siffror för besparing är baserade på testdata för hur luft-vattenvärmepumpen presterar vid olika förutsättningar.

Vill du ha en kalkyl på ditt hus?

Detta är en exempelkalkyl. Om du önskar en kalkyl på ditt hus, så är du välkommen att kontakta våra säljare på 0770-777600 eller fylla i vårt offertformulär.

Vårt hus

Huset är på 130 m². Årsförbrukning för värme och tappvatten är på 22 000 kWh, fördelat på 18 000 respektive 4 000. Huset värms med radiatorer till en temperatur på 20 °C.

Investering

Värmepumpen i vårt exempel kostar 74 990 kronor. Installation med rotavdrag kostar 19 995 kronor. Du får dessutom räkna med att det kan tillkomma kostnader för att du önskar något extra tillbehör eller att det krävs något mer för att få luft-vattenvärmepumpen att fungera optimalt i just ditt hus. Vi har räknat med 5 000 kronor, men denna siffra kan bli både större eller mindre.

I Norrland rekommenderar vi att man installerar en luft-vattenvärmepump med Zubadan-teknik. Zubadan-tekniken gör att luft-vattenvärmepumpen är betydligt mer effektivt vid låga temperaturer. Detta ger en större besparing i norr och den extra investeringskostnaden brukar löna sig snabbt. För jämförelsens skull har vi dock räknat på samma luft-vattenvärmepump som för de övriga områdena.

Summa investering: 93 975 kronor.

Om kostnad
Mitsubishi Electric SWM80 Ecodan

Vi har räknat på att vi installerar en Mitsubishi Electric SWM80 Ecodan i huset.

Besparing

I vår kalkyl hamnar den sammanlagda besparingen på 66,7 %. Besparingen är större på uppvärmning av hus 69,89 % och lite mindre på tappvatten 52,88 %.

I vårt exempel blir besparingen 14 684 kWh/år. Med dagens elpris (150 öre / kWh inklusive allt) motsvarar detta ungefär 22 026 kronor per år.

Med en luft-vattenvärmepump med Zubadan-teknik blir besparingen större.

Årlig besparing: 22 026 kronor.

Om besparing

Energibesparing i Östersund

cirkeldiagram besparing i Östersund

Energiförbrukning kWH
Energibesparing kWH

Elförbrukning

Elföbrukningen i Östersund blir ca 7 316 kWh/år. Värmepumpen står för 98,5 % av uppvärmningen, resten av elförbrukningen går till att driva elpatronen.

Av förbrukningen går 5 103 kWh, vilket motsvarar 69,8 %, till att värma upp huset med värmepumpsteknik och 316 kWH, vilket motsvarar 4,3 % går till att värma huset med elpatron. 1 884 kWh, vilket motsvarar 25,8 %, går till att värma tappvatten med värmepumpsteknik och 13 kWh (0,18 %) går till att värma tappvatten med elpatron.

Årlig elförbrukning: 7 316 kWh/år.

Om elförbrukning

Elförbrukning i Östersund

cirkeldiagram elförbrukning i Östersund

Uppvärmning med värmepump kWH
Tappvatten med värmepump kWH
Uppvärmning med elpatron kWH
Tappvatten med elpatron kWH

Återbetalningstid

I vårt exempel blir återbetalningstiden 4,54 år. Detta grundar sig på investeringskostnaden på 99 985 kronor och den årliga besparingen på 22 026 kronor. Återbetalningstiden är den tid det tar att för investeringen att ge tillbaka investeringskostnaden. När återbetalningstiden har gått blir alla besparingar en ren vinst. Luft-vattenvärmepumpens livslängd beräknas vara 15-20 år.

Återbetalningstid: 4,54 år.

Om återbetalningstid

Alla siffror är från augusti 2021.