Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Kalkyl luft-vattenvärmepump i Stockholm

Här är ett exempel på vilka resultat man kan få, om man installerar en luft-vattenvärmepump i Stockholm. Alla siffror för besparing är baserade på testdata för hur luft-vattenvärmepumpen presterar vid olika förutsättningar.

Vill du ha en kalkyl på ditt hus?

Detta är en exempelkalkyl. Om du önskar en kalkyl på ditt hus, så är du välkommen att kontakta våra säljare på 0770-777600 eller fylla i vårt offertformulär.

Vårt hus

Huset är på 130 m². Årsförbrukning för värme och tappvatten är på 22 000 kWh, fördelat på 18 000 respektive 4 000. Huset värms med radiatorer till en temperatur på 20 °C.

Investering

Värmepumpen i vårt exempel kostar 74 990 kronor. Installation med rotavdrag kostar 19 995 kronor. Du får dessutom räkna med att det kan tillkomma kostnader för att du önskar något extra tillbehör eller att det krävs något mer för att få luft-vattenvärmepumpen att fungera optimalt i just ditt hus. Vi har räknat med 5 000 kronor, men denna siffra kan bli både större eller mindre.

Den här luft-vattenvärmepumpen är möjligen lite i starkaste laget för det här huset i Stockholm. Om det räcker med en mindre kraftig luft-vattenvärmepump minskar investeringskostnaden, men samtidigt kanske man inte heller kan göra en lika stor besparing.

Summa investering: 99 985 kronor.

Om kostnad
Mitsubishi Electric SWM80 Ecodan

Vi har räknat på att vi installerar en Mitsubishi Electric SWM80 Ecodan i huset.

Besparing

I Stockholm finns stora möjligheter att göra en bra besparing. I vår kalkyl hamnar den sammanlagda besparingen på 68,81 %. Besparingen är större på uppvärmning av hus 71,64 % och lite mindre på tappvatten 56,18 %.

I vårt exempel blir besparingen 15 139 kWh/år. Med dagens elpris (150 öre / kWh inklusive allt) motsvarar detta ungefär 22 709 kronor per år.

Årlig besparing: 22 709 kronor.

Om besparing

Energibesparing i Stockholm

cirkeldiagram besparing i Stockholm

Energiförbrukning kWH
Energibesparing kWH

Elförbrukning

Elföbrukningen i Stockholm blir ca 6 861 kWh/år. Värmepumpen står för hela uppvärmningen och all förbrukning går således till att driva värmepumpen. Elpatronen behöver inte hjälpa till.

Av förbrukningen går 5 105 kWh, vilket motsvarar 74,4 %, till att värma upp huset och 1 753 kWh, vilket motsvarar 25,6 %, till att värma tappvatten.

Årlig elförbrukning: 6 861 kWh/år.

Om elförbrukning

Elförbrukning i Stockholm

cirkeldiagram elförbrukning i Stockholm

Elförbrukning uppvärmning med värmepump kWH
Elförbrukning tappvatten med värmepump kWH

Återbetalningstid

I vårt exempel blir återbetalningstiden 4,40 år. Detta grundar sig på investeringskostnaden på 99 985 kronor och den årliga besparingen på 22 709 kronor. Återbetalningstiden är den tid det tar att för investeringen att ge tillbaka investeringskostnaden. När återbetalningstiden har gått blir alla besparingar en ren vinst. Luft-vattenvärmepumpens livslängd beräknas vara 15-20 år.

Återbetalningstid: 4,40 år.

Om återbetalningstid

Alla siffror är från augusti 2021.