Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Besparing med luft-vattenvärmepump

Hur stor kan besparingen bli om du installerar en luft-vattenvärmepump? En värmepump ger ifrån sig mer värmeenergi än du tillför den i form av elenergi. Ju högre energiförbrukning du har i dag desto större blir besparingen. Här jämför vi hur det kan se ut på några orter i Sverige.

Så här mycket kan du spara

Diagrammet visar att den insparade delen av energin är mycket större än den förbrukade. Det är större skillnad söderut i landet men även i Kiruna är det en stor besparing med en luft-vattenvärmepump.

Sparad energi med luft-vattenvärmepump

Vårt hus

Huset är på 130 m². Årsförbrukning för värme och tappvatten är på 22 000 kWh, fördelat på 18 000 respektive 4 000. Huset värms med radiatorer till en temperatur på 20 °C.

Diagram: förbrukad energi och sparad energi med luft-vattenvärmepump

Förbrukning med luft-vattenvärmepump
Besparing med luft-vattenvärmepump

Detta har vi grundat uträkningarna på:

För den här jämförelsen har vi luft-vattenvärmepumpen Mitsubishi SWM80 Ecodan i vårt exempelhus.Vi har endast räknat med en framledningstemperatur på 55 °C d.v.s. radiatorer. I ett hus med golvvärme eller både golvvärme och radiatorer blir besparingen större.

Enligt vår jämförelse kan du i den här tänkta villan, beroende på var i landet den befinner sig, spara mellan 15 210 och 13 415 av totalt 22 000 kWh.

Besparing och årsverkningsgrad

Om vi tar Göteborg som exempel ger dessa siffror en årsverkningsgrad (SCOP) - ibland kallat värmekoefficient - på 3,24. Det betyder att 1 kWh som du stoppar in som el i apparaten levereras som 3,24 kWh värmeenergi i bostaden. Testet tar hänsyn till variationer över en hel säsong. Samma sorts jämförande värde kallas COP när det enbart avser en enskild tidpunkt men med samma förutsättningar som utomhustemperatur, framledningstemperatur med mera.

  Malmö Göteborg Stockholm Östersund Kiruna
Förbrukad energi 6 578 6 790 6 861 7 316 8 582
Sparad energi 15 422 15 210 15 139 14 684 13 415
Årsvärmefaktor 3,34 3,24 3,21 3,1 2,82

Idag ligger elpriset inklusive alla avgifter på ca 1,5 kr per kilowattimme. För att få fram besparingen i kronor, måste du alltså räkna besparingen du gör i kilowattimmar gånger 1,5. Exempelvis blir den årliga besparingen i Malmö på 15 422 kWh 23 133 kronor.

Elförbrukning och besparing påverkas

Var i landet du bor och hur klimatet ser ut påverkar besparingen du kan göra. Besparingen blir större i södra Sverige på grund av det mildare klimatet. I norra Sverige räcker inte värmepumpen alltid till när det blir som kallast. I norra Sverige brukar vi rekommendera en mer passande luft-vattenvärmepump, till exempel en med Mitsubishis Zubadan-teknik.

Flera faktorer påverkar energiförbrukningen

  • Var i landet finns huset?
  • Står det i ett utsatt läge?
  • Hur stor är byggnaden?
  • Är det öppen planlösning?
  • Är det flera våningar?
  • Byggnadsmaterial och typ av isolering.

Elpriset och vad du betalar för inköp och installation påverkar så klart också hur stor besparingen blir. Det finns även många faktorer som påverkar och det kan vara intressant att jämföra med vad en normalvilla har för energiförbrukning.