Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Bergvärme

En bergvärmepump presterar alltid oberoende av klimatförhållandena, då bergvärmepumpen hämtar sin värme från berggrunden och inte från utomhusluften till skillnad från en luftvärmepump. Bergvärme har en mycket hög årsvärmefaktor, väldigt låg driftkostnad och har även den bästa procentuella besparingen. Läs mer

1 artiklar

per sida

1 artiklar

per sida

Att tänka på inför installation av bergvärme

Det är mycket och tänka på när man ska installera bergvärme, men vill du kan du få hjälp med det mesta. Vi har samlat all information, du behöver veta, i en kunskapsbank för bergvärme. Perfekt för dig som vill få koll på läget.

Kunskapsbank bergvärme

Rätt kapacitet på bergvärmepumpen

En bergvärmepumps kapacitet bestäms av hur många kilowatt värme den maximalt kan leverera vid varje givet tillfälle. Vilken kapacitet du är i behov av bestäms av ditt hushålls specifika förutsättningar. Det är därför viktigt att en expert utreder vilken bergvärmepump, som skulle kunna passa hos dig. Hur mycket kapacitet man vill hämta ur berget, påverkar hur djupt man måste borra.

Det finns bergvärmepumpar som är utvecklade för att ge uppvärmning och tappvarmvatten till vanliga enfamiljshus, men också bergvärmepumpar, som är anpassade för att värma upp större fastigheter. Det finns med andra ord en bergvärmepump för alla.

Dimensionering av bergvärme

En god investering

Du kan räkna med lång livslängd för ditt bergvärmesystem, jämfört med andra värmepumpar. Så även om själva investeringen är stor, kommer denna att återbetala sig bra (ofta efter 5 till 10 år). Räkna med en total investeringskostnad om cirka 100 000 ? 150 000 kronor, om du redan har ett vattenburet värmesystem.

Det är endast när du installerar bergvärme för första gången, som du är tvungen att betala den fulla installationskostnaden. Hålet som borras kan i de flesta fall återanvändas, när du måste byta ut bergvärmepumpen. Själva borrhålet brukar utgöra cirka 30 procent av den totala kostnaden för installationen. För större flerfamiljshus kan kostnaden för borrhålet uppgå till cirka 60 procent.

Förutsättningar för bergvärme

För bergvärme krävs ett befintligt vattenburet värmesystem. Det brukar gå bra att installera ett vattenburet värmesystem, om ett sådant inte finns i huset, men kostnaden brukar då bli mer än dubbelt så stor och anses ofta inte lönsam.

Bergvärme kräver också goda förutsättningar i berggrunden. Vilken berggrund det är, grundvattenflödet, hur djupt ned berggrunden finns och vad annat som finns i marken påverkar också bergvärmens lämplighet.

Då passar bergvärme

Installation av bergvärmepump

Bergvärmesystemet kräver ingen stor tomt och gör mycket liten åverkan på denna eftersom, hålets diameter är liten och ledningar dras under markytan. Normalt tar installationen mellan 1 och 3 dagar.

Installation av bergvärme

Borrhålets djup beror delvis på:

  • Berggrunden och dess mineralsammansättning
  • Grundvattenflödet
  • Fastighetens energibehov

Normalt sett borras ett hål på mellan 70 och 200 meter.

Borrning för bergvärme

Fler fördelar med bergvärme

Bergvärmen har många fördelar, här listar vi några:

Oberoende vädret

Bergvärmepumpens prestation är mer oberoende av klimatförhållandena. Till skillnad från luftvärmepumpar (luft-luft och luft-vatten), så hämtar en bergvärmepump sin värme från berggrunden istället för utomhusluften. Berggrunden håller en mer jämn temperatur över året och ger en god effekt även under riktigt kalla vinterdagar.

Hög värmefaktor

Bergvärme har en mycket hög årsvärmefaktor. Av de olika värmepumparna ger vanligtvis en bergvärmepump den bästa årsvärmefaktorn och därmed även den bästa procentuella besparingen.

Låga driftskostnader

Ett bergvärmesystem kräver knappt underhåll och har väldigt låga driftskostnader. När du väl ha investerat i bergvärme är det bara att spara pengar.

Huset ökar i värde

Bergvärme är en mycket lönsam investering. Förutom att investeringen vanligtvis återbetalar sig inom 10 år, genom lägre energiförbrukning, ökar huset i värde.