Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Bergvärme

En bergvärmepump presterar alltid oberoende av klimatförhållandena, då bergvärmepumpen hämtar sin värme från berggrunden och inte från utomhusluften till skillnad från en luftvärmepump. Bergvärme har en mycket hög årsvärmefaktor, väldigt låg driftkostnad och har även den bästa procentuella besparingen. Läs mer