Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Jordvärme

Jordvärme, ytjordvärme eller markvärme använder sig av samma värmepumpar som bergvärme och sjövärme, men värmen hämtas upp från ett större markområde nära ytan. Jordvärme är mycket effektivt och erbjuder dig en möjlighet att spara mycket pengar.

En god investering

Jordvärme är en mycket god investering. Jordvärmepumpar har lång livslängd och även om det kostar cirka 100 000 - 150 000 kronor att installera jordvärme, gör de minskade energikostnaderna att investeringen vanligen är återbetald inom 5-10 år. Generellt brukar det vara något billigare att installera jordvärme jämfört med bergvärme, samtidigt som besparingspotentialen är den samma. Läs mer