Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Jordvärme

Jordvärme, ytjordvärme eller markvärme använder sig av samma värmepumpar som bergvärme och sjövärme, men värmen hämtas upp från ett större markområde nära ytan. Jordvärme är mycket effektivt och erbjuder dig en möjlighet att spara mycket pengar.

En god investering

Jordvärme är en mycket god investering. Jordvärmepumpar har lång livslängd och även om det kostar cirka 100 000 - 150 000 kronor att installera jordvärme, gör de minskade energikostnaderna att investeringen vanligen är återbetald inom 5-10 år. Generellt brukar det vara något billigare att installera jordvärme jämfört med bergvärme, samtidigt som besparingspotentialen är den samma. Läs mer

1 artiklar

per sida

1 artiklar

per sida

Många fördelar

Fördelarna med jordvärme är många:

Jämn temperatur i marken

Marken håller en relativt jämn temperatur. Långsamt förändrar sig marktemperaturen med vädret, men det blir inga tvära kast. Med en jämn värmekälla kan värmepumpen ge en stabil effekt.

Låga driftskostnader

Värmepumpar har låga driftskostnader och minskar hushållets energiförbrukning. På så vis erbjuder jordvärme dig en möjlighet att spara mycket pengar.

Högt COP-värde

Värmepumpar för markvärme erbjuder riktigt höga COP-värden. COP-värdet är ett mått på hur mycket energi värmepumpen ger, jämfört med den energi värmepumpen förbrukar. Jordvärme, sjövärme och bergvärme har de högsta COP-värdena, vilket innebär en större besparing för dig.

Huset ökar i värde

Med ett nytt energisnålt värmesystem ökar ditt hus i värde. Inte nog med att dina omkostnader för huset minskar, du får mer pengar för huset, när du väljer att sälja.

Så funkar det

Kollektorslingan, som hämtar upp värme, placeras i ett större område i ett horisontellt läge på runt en meters djup. Kollektorn är vanligen mellan 250 och 400 meter lång beroende på hur mycket kapacitet som ska hämtas upp ur marken. Det krävs vanligen en yta på 400-600 m², för att värma ett vanligt enfamiljshus.

Förutsättningar

Vissa omständigheter passar mycket bra ihop med ytjordvärme:

  • Tillräckligt stort markområde (400-600 m²)
  • Mark som kan grävas upp
  • Vattenrik mark (ger bättre effekt)
  • Betesmark
  • Vattenburet uppvärmningssystem

Jordvärme är olämpligt under åkrar, då plogning kan skada kollektorn.

Installation

Vid jordvärmeinstallation ska ett stort markområde grävas upp och kollektorslingan placeras ut. Kollektorn ska dras fram till huset och genom väggen. Inne i huset skall kollektorslingan kopplas till värmepumpen och värmepumpen ska kopplas till husets vattenburna värmesystem och el.

Vill du installera jordvärme? Kontakta våra rådgivare så kan du få hjälp! Telefon 0770-777 600.