Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vattenburen värme

Detta system innebär att värmen sprids via vatten i huset. Det varma vattnet avger värme till huset via golvvärme och radiatorer. En stor fördel med vattenburen värme är värmen på ett smidigt sätt sprids i hela huset.

Vilka värmekällor kan jag välja på?

När det gäller vattenburen värme kan du välja på många värmekällor:


Valmöjligheterna är en stor fördel med vattenburen värme. Värmekällorna har lite olika egenskaper, och när det vattenburna uppvärmningssystemet installerades var det anpassat efter en specifik värmekälla. Det som främst skiljer mellan de olika värmekällorna, är att de producerar olika höga temperaturerer och därför ger olika hög framledningstemperatur. Man brukar dock kunna installera en värmepump, med lägre framledningstemperatur, även med ett äldre vattenburet system.

Hur kan jag värma tappvatten?

De värmesystem som funkar med vattenburen värme, kan vanligtvis även värma upp tappvattnet.

Två typer av system

Vattenburen värme består antingen av ett golvvärmesystem, ett radiatorsystem, eller så kan man ha både och.

Golvvärme

I nyare hus är det vanligt med vattenburen golvvärme. Vid golvvärme måste man ha lägre framledningstemperatur, och golvvärme passar därför extra bra ihop med en värmepump.

Radiatorer

Radiatorsystem förekommer i hus från olika tid. Idag är det vanligt med golvvärme i ett plan och radiatorer i ett. Det finns två huvudsakliga radiatorsystem: ettrörssystem och tvårörssystem.