Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Direktverkande el som värmesystem

På 70-talet blev det riktigt populärt med direktverkande el. Detta berodde dels på oljekrisen, men också utvecklingen av kärnkraft, som gjorde att det fanns gott om el.

Vad innebär direktverkande el?

Direktverkande el innebär att man har el-element, som omvandlar el till värme. Energimässigt innebär detta att du får lika mycket energi i form av värme, som den energi som förbrukas (el).

Omkostnader och energieffektivitet

Direktverkande el är varken billig eller energieffektiv. Om uppvärmningen i huset består av direktverkande el, är det en allmän rekommendation att man installerar en luft-luftvärmepump.

Hur vanligt är direktverkande el?

Idag värms ca 6 % av husen i Sverige enbart meddirektverkande el och 9 % värms av direktverkande el i kombination med en luft-luftvärmepump och/eller trivseleldning.

Siffrorna är hämtade från Energimyndigheten.