Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 70-talshus?
Uppvärmning
Ventilation och fukt

70-talshus - Uppvärmning och ventilation

Under miljonprogrammet byggdes mängder med småhus i Sverige. Faktum är att 70-talshuset är det vanligaste huset i vårt land. Här går vi igenom tidstypiska fenomen, som du kan behöva titta närmare på, om du har just en villa eller ett radhus från 70-talet.

Vad kännetecknar 70-talshus?

Det berömda miljonprogrammet har sett till att 70-talshuset är Sveriges vanligaste.
Oljekris och kärnkraft gjorde att det var fullt rimligt att värma hus med direktverkande el.
När man byggde hus utan eldning för uppvärmning fick man problem med den klassiska självdragsventilationen.
På 70-talet byggde man ofta platta på mark eller källare utan utvändig isolering, vilket är en stor orsak till fuktproblem.
På 70-talet gillade man plast. Innertak av utspändplast, innerdörrar av plast, dörrfoder av plast, golv av plast...

Med 70-talshuset kom smarta planlösningar, men också plastinnertak, korkmattor och uppvärmning med direktverkande el. Idag är det vanliga 70-talshuset inte lika uppskattat som när det först kom.

När så många hus byggdes samtidigt under miljonprogramsåren, var det tyvärr vanligt att man använde metoder, som inte var tillräckligt beprövade. Detta har lett till en rad vanliga problem, trots att många har tagit väl hand om sina sjuttiotalshus. När brister och problem åtgärdas kan 70-talshuset bli ett fantastiskt hem, där hela familjen trivs och mår bra.

Uppvärmning och energi på 70-talet

  1. Självdragsventilationen fungerade ofta bra förr, när husets konstruktion bidrog till ett tillräckligt luftombyte. Dagens renoveringar har försämrat ventilationen, som ofta behöver kompletteras med ventiler eller mekanisk frånluft.
  2. På 70-talet var uppvärmning genom direktverkande el och radiatorer standard
  3. Uppvärmningen av tappvattnet sker i 70-talshus oftast med en elektrisk varmvattenberedare. Idag finns det mer energisnåla alternativ att byta till.
  4. 70-talshus byggdes ofta med platta på mark med lite, bitvis eller ingen isolering under. Denna konstruktion klassas som en riskkonstruktion och hus från denna tiden drabbas därför ofta av fuktproblem.

 

70-talshus värms som regel med hjälp av direktverkande el, som ett resultat av oljekrisen och den nya kärnkraftens förmåga att producera mängder med el. Husen var inte särskilt välisolerade, men 1978 infördes krav på energihushållning, vilket i många fall ledde till bristfällig ventilation och problem med fukt. (se nedan). Om du vill spara energi på uppvärmningen i ett hus med direktverkande el, rekommenderas en luft-luftvärmepump. Till tappvattnet kan du få ner energiförbrukningen med en varmvattenvärmepump.

Tänk också på att elsystemet kan behövas ses över i 70-talshuset, om inte detta redan är gjort.

Fukt i 70-talshus

Det är vanligt med fuktproblem i 70-talshus. Vart tredje hus från 70-talets början har problem med mögel och runt vart femte hus från 70-talets slut. Det rör sig inte bara om slitage; många hus fick problem med fukt och mögel tidigt på grund av hur husen konstruerades. När hus drabbas av problem med fukt och mögel, drabbas de som bor i huset ofta av en rad hälsobesvär. Det dröjde inte lång tid tills begreppet ”sjuka hus” upp, för att kunna beteckna ett hus där de som vistades blev sjuka. I stor utsträckning beror problemen med fukt och mögel på hur husen byggdes med:

  • plattor på mark utan isolering under
  • källare utan utvändig isolering
  • träbjälkar och plastmattor direkt mot fuktig betong
  • platta tak
  • gillestugor

Ytterligare en orsak till fuktproblem i 70-tals hus är att våtrum, dränering och rör börjar passera sitt bäst-före-datum och bör ses över.

Läs mer:

» Avfuktare för effektivt fuktskydd i hela huset

70-talets ventilation

På 70-talet använde man fortfarande självdragsventilation. Mot slutet av 70-talet började man isolera mera, vilket ledde till att ventilationen inte fungerade lika bra. Bristande ventilation ledde i sin tur till att husen ofta fick problem med fukt.

Idag försöker man få ned energiförbrukningen i 70-talshusen genom tilläggsisolering, byte till mer energieffektiva fönster och byte av värmekällor. Allt detta påverkar ventilationen och man bör därför se över ventilationen i samband med större renoveringar. Det är relativt enkelt att installera nya friskluftsventiler och även mekanisk frånluft, om detta skulle behövas.

På 70-talet användes fortfarande en rad giftiga material, exempelvis formaldehyd i spånskivor, asbest, radonhaltig blåbetong och PCB. Tryckimpregnerat virke användes flitigt, vilket kan avge en kemisk lukt, om det någon gång fuktats upp. Allt detta kan naturligtvis behöva åtgärdas, för att få ett hälsosamt hem, men är också en orsak till att bra ventilationen är så viktigt.

Läs mer:

» Fläktar, ventiler och avfuktare för bra inomhusklimat


Ordlista 70-talshus 

Direktverkande el: Huset värms endast med el. Idag finns mer energieffektiva metoder, såsom värmepumpsteknik.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Luft-luftvärmepump: En luft-luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften, och kan på så sätt värma huset flera gånger så effektivt som direktverkande el. Läs mer

Miljonprogrammet: Ett program för byggande av bostäder mellan 1965-1975, då runt 100 000 bostäder skulle byggas varje år.

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Oljekrisen: 1973 steg priserna på olja rejält, som följd av att oljeexportörer vägrade exportera olja till länder som hjälpt Israel i oktoberkriget.

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Varmvattenvärmepump: En varmvattenvärmepump producerar varmvatten med hjälp av energieffektiv värmepumpsteknik.

Saknar du ordet du letar efter? Kolla in vårt huslexikon!