Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 2000-talshus?
Uppvärmning på 2000-talet
Ventilation och fukt

2000-talshus - Uppvärmning och ventilation

I början av 2000-talet hade byggnationen börjat komma igång igen efter krisen på 90-talet. Men med den nya krisen 2008, sjönk bostadsbyggandet igen, men har sedan dess återigen ökat. Samtidigt vittnar arkitekterna om att man bygger på mindre och krångligare tomter; ett resultat av att så många vill bo i staden, men att de ”bra” tomterna redan är bebyggda.

Vad kännetecknar 2000-talshus?

När många vill bo i staden, måste man bygga på mindre och krångligare tomter, vilket ofta kräver suterränghus och speciallösningar.
I nybyggnation är det standard att man väljer mellan olika sorters värmepumpar.
Mekanisk frånluft är ett måste, men mekanisk till- och frånluft är också vanligt. Särskilt om man bygger passivhus.
En välisolerad platta på mark med golvvärme är vanligast. Krypgrund förekommer också.
Öppen planlösning är fortsatt populärt och inredningsmagasin och influencers berättar för oss hus vi ska inreda.

Individualisering är fortfarande viktigt och de flesta vill hitta ett hus som verkligen passar den egna stilen. Samtidigt kan man ana flera trender: Nyfunktionalism, New England-stil och traditonella hus med snickarglädje. I de senare fallen är det vanligt med träfasader. Hus i nyfunkis-stil har ofta en fasad med partier av både puts och trä. Stora glaspartier och pulpet-tak kännetecknar också nyfunktionalismen. Husen är ofta vita, grå eller svarta.

Den öppna planlösningen lever kvar, men har minskat i popularitet under perioden. Köket är hemmets mittpunkt; en plats att umgås. Få utrymmen i huset är privata; vi bjuder in våra gäster överallt.

På TV ser vi den ena hemmafixar-serien efter den andra, inredningsmagasin produceras i mängd och på senare tid inspireras vi av influencers. Vitt och fräscht har varit standard, men under perioden förekommer också utmärkande fondväggar och symmetriska posterväggar och på senare år är det allt fler som tar avstånd till allt det vita.
Många vill inte lägga så mycket tid och pengar på sina hus och underhållsfria material efterfrågas. I trädgården får gräsmattan ge vika för större områden av marksten eller natursten, gärna i kombination med pool eller spabad. Det byggs många radhus med små trädgårdar, som är lätta att sköta. Gräsmattan klipps av en robotgräsklippare.

Överlag finns ett stort fokus på gedigna material. Vi vill komma närmare naturen och gärna bo nära vatten. Ekologiskt tänkande är viktigt för många och det byggs en hel del passivhus. Samtidigt som vi ser många lättskötta trädgårdar, ser vi också många som önskar bli mer självförsörjande och utnyttjar trädgården till odling. Växter väljs för att de ska locka till sig pollinatörer, ängar anläggs medan döda stenbelagda ytor och klippta gräsmattor helst väljs bort.

Attefallshusen klubbades igenom 2014 och sedan dess har det ritats många kompakta boenden, där de 25 kvadratmetrarna ska utnyttjas till max.

 

  1. Nybyggda hus värms oftast upp med hjälp av en frånluftsvärmepump. Värmepumpen ser till att värmen i ventilationsluften återvinns och återanvänds. Även bergvärmepump är vanligt.
  2. Vindar drabbas av fuktproblem även i hus med mekanisk ventilation. Tänk också på att taket behöver skötas för att undvika läckage.
  3. Numera är mekanisk frånluft standard for att säkerställa tillräcklig ventilation i allt mer välisolerade hus. Ibland är även tilluften mekaniskt reglerad.
  4. Tappvatten och hus värms med samma värmepump.
  5. Idag bygger man vanligtvis på platta på mark med utvändig isolering, en konstruktion som håller bra. Krypgrund förekommer också, med avfuktning som standard.

 

Krångliga ord om husrenovering?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Uppvärmning och energi på 2000-talet 

Energisnålhet är något många efterfrågar och gör man inte det finns det lagar som ställer energikrav vid nybyggnation. Kraven har blivit allt hårdare och förväntas dessutom bli allt hårdare i framtiden.

I 2000-talshus installeras vanligen en frånluftsvärmepump eller bergvärmepump i kombination med ett vattenburet uppvärmningssystem, för uppvärmning av hus och tappvatten. I vissa områden finns det tillgång till fjärrvärme och debatten mellan vad som är mest effektivt och energisnålt pågår ständigt. Isoleringen är väl tilltagen för att inte energi skulle gå förlorad.

Det börjar också bli vanligare att man producerar sin egen el med hjälp av solceller; idag erbjuder många husbyggarföretag paketlösningar för solenergi.

Läs mer:

Fukt i 2000-talshus

Platta på mark är den vanligaste konstruktionen och dagens plattor förväntas ha en lång hållbarhet. Vissa hus byggs med krypgrund, med effektiva åtgärder mot fukt som standard. De många krångliga tomterna kräver ofta att man bygger ett suterränghus, även om hus med hel källare är ovanligt.

Ett problem i början av 2000-talet var att man byggde med så kallade enstegstätade fasader. Ca 30 000 hus har byggts i Sverige med denna teknik, men det har visat sig att fukt tränger in i konstruktionen vid regn och blåst. 2007 gick SP, Sveriges tekniksa forskningsinstitut ut med en varning för enstegstätade fasader.

Kallvindar är vanligt och vid den här tiden är det vanligt med mycket isolering mot boytan. Samtidigt får inte vinden spillvärme från eldning, som i äldre hus, då värmepumpar och i viss utsträckning fjärrvärme är de vanligaste värmekällorna.

Läs mer:

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

2000-talets ventilation

På 2000-talet är mekanisk frånluftsventilation standard och ofta återvinner man värmen i frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Även om man har en annan värmepump finns möjlighet till återvinning av ventilationsluften, om man så önskar med hjälp av extra moduler. Husen isoleras ordentligt och den mekaniska ventilationen är därför nödvändig för att huset ska ha ett tillräckligt stort luftombyte.

Mekanisk tilluftsventilation förekommer också, och då kontrolleras även luftflödet in i huset, så att man alltid får lagom mycket oavsett väder. Vid mekanisk frånluftsventilation kontrolleras endast luftflödet ut ur huset och inte luftflödet in. Tilluftsventilerna kan öppnas och stängas. Ibland kommer det in för mycket kall luft i huset vid blåsigt väder, och de boende stänger till ventilerna och förlorar den viktiga ventilationen. Tycker du att det blir för kallt i ditt 2000-talshus finns lösningar. Det finns idag smartare friskluftsventiler och eventuellt kan det vara idé att installera mekanisk tilluft.

Ventilation skyddar också i viss mån mot påverkan från skadliga material. Tidigare giftiga material har i stor utsträckning förbjudits. Samtidigt används många nya material, exempelvis de eftersträvande underhållsfria. Kanske kommer vi i framtiden inse att några av dessa material har skadliga effekter, som man idag inte är medveten om?

Läs mer: