Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Välj en vindsavfuktare med smart ventilation för bästa energibesparing
I artikeln...
Fuktproblem på vind - orsaker och åtgärder
Avfuktning av vind - välj rätt avfuktare

Vind - Därför uppstår fuktproblem

Förr i tiden var vinden ett välfungerande utrymme i huset som hade många användningsområden. Historiskt sett har vindarna på gamla hus sällan haft problem med fukt, medan dagens vindar är mer fuktdrabbade än någonsin.

Om du har en vind i huset och oroar dig för mögel och fuktskador finns det en logisk förklaring till problemet, och mycket du kan göra i förebyggande syfte.

Vinden finns mellan boytan och taket, men många gånger är ytan inredd till boytan.
Det är viktigt att luften från boytan inte letar sig upp på vinden. Den varmare fuktiga luften från boytan kan nämlige orsaka kondens.
Stjärnklara nätter på vintern, kan taket på vinden bli extremt kallt på grund utav ett fenomen som kallas nattutstrålning.
Ventilation kan hjälpa att torka ut en vind, men det kan också förvärra problem med fukt. En smart avfuktare som bara ventilerar när förutsättningarna är optimala passar bra på vinden.

Varför uppstår fuktproblem på vinden?

De fuktproblem som uppstår på vinden är oftast inte kopplade till vindens konstruktion. I gamla hus fungerade konstruktionen med självdragsventilation och begränsad isolering bra ur en fuktsynpunkt. Med tiden har dock de flesta hus genomgått renoveringar och tilläggsisolering för att spara på värmen vilket på sikt har gjort att fuktproblem blir allt vanligare. När du isolerar huset och får mer värme att stanna kvar inomhus, sänker du även temperaturen på vinden som tidigare värmdes upp av en större mängd spillvärme från husets boyta. Resultatet blir en kallare vind som kyler ner den varma luften som kommer in utifrån eller från andra delar av huset, vilket leder till kondens och en förhöjd relativ luftfuktighet.

En annan vanlig anledning till fuktproblem på vinden är att du bytt till en värmekälla som bättre tar vara på spillvärme från huset. Principen blir då densamma med mindre värme som läcker upp till vinden och desto mer fukt och mögel som får fäste i konstruktionen.

En generell regel är att ju tätare hus du har, desto snabbare kan du förvänta dig för höga fuktvärden på vinden. Så vad är då lösningen? Många tror att en förbättrad ventilation hjälper till med att föra ut fukten ur utrymmet, men tyvärr är lösningen ofta en orsak till ännu större problem. Ju fler ventiler du har på vinden, desto kallare kommer vinden att bli och desto snabbare får du problem med fukt och mögel.

Läs mer om hur du upptäcker, kontrollerar och mäter fukt på vinden här:

» Allt om fukt på vinden

Vad är en kallvind?

En kallvind är utrymmet i huskonstruktionen som ligger mellan yttertaket och takisoleringen. Då kallvinden är uteluftsventilerad följer temperaturen där som regel utomhustemperaturen, men kan ibland bli ännu kallare på grund utav nattutstrålning.

Kallvindar drabbas oftast av fuktskador då dess klimat periodvis kan få mycket hög luftfuktighet och till och med kondens. När hus tilläggsisoleras slipper man effektivt spillvärme, men riskerar samtidigt att vinden blir kallare.

För att undvika kondens och fukt på kallvinden behöver den hålla en högre temperatur än utomhusluften, eftersom varm luft bär mer fukt än kall luft. Varm luft tar även mer plats än kall luft vilket gör att en varmare vind trycker ut fuktig luft medan en kall vind tar emot fuktig luft.

 

Hur kan jag skydda min vind mot fukt?

Den mest effektiva åtgärden mot fukt på vinden, som fungerar lika bra i förebyggande syfte som vid redan upptäcka skador, är att installera en särskilt vindsavfuktare. Om mögel och fuktskador redan har uppstått kan det vara nödvändigt att sanera vinden, men en avfuktare är alltid en bra lösning för att se till att problemet inte uppstår igen.

Välj en vindsavfuktare med smart ventilation för bästa energibesparing

Klimatet på vinden är ofta kallt och påfrestande, det är därför viktigt för din energibesparing och för vindens välmående att du väljer en avfuktare som klarar låga temperaturer. En vindsavfuktare är särskilt utvecklad för att stå emot vindens svåra klimat samtidigt som den avfuktar utrymmet effektivt med låg energiförbrukning. Väljer du en enklare avfuktare kommer påfrestningarna bli större, med en högre energiåtgång som följd.

Läs mer om vindsavfuktare här:

» Vindsavfuktare