Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Välj en vindsavfuktare med smart ventilation för bästa energibesparing
I artikeln...
Vad är kallvind och varmvind?
Vindens utveckling
Varför uppstår fuktproblem på kallvinden?

Vind - Därför uppstår fuktproblem

Vinden är utrymmet under yttertaket. Förr var vinden ett välfungerande utrymme i huset som hade många användningsområden. Historiskt sett har vindarna på gamla hus sällan haft problem med fukt, men idag när vi bygger med allt mer isolering och saknar spillvärme från eldning uppstår nya besvär.

Vad är vind, kallvind och varmvind?

Vinden finns mellan boytan och taket, men många gånger är ytan inredd till boytan.
Det är viktigt att luften från boytan inte letar sig upp på vinden. Den varmare fuktiga luften från boytan kan nämlige orsaka kondens.
Stjärnklara nätter på vintern, kan taket på vinden bli extremt kallt på grund utav ett fenomen som kallas nattutstrålning.
Ventilation kan hjälpa att torka ut en vind, men det kan också förvärra problem med fukt. En smart avfuktare som bara ventilerar när förutsättningarna är optimala passar bra på vinden.

Precis som namnet antyder är kallvinden ouppvärmd, medan varmvinden är uppvärmd. En kallvind är utrymmet i huskonstruktionen som ligger mellan yttertaket och takisoleringen. Då kallvinden är uteluftsventilerad följer temperaturen där som regel utomhustemperaturen, men kan ibland bli ännu kallare på grund utav nattutstrålning. Om vinden isoleras, värms upp och används till boyta talar man ibland om varmvind. Vindar förekommer i hus från alla tider.

Vindens utveckling

Förr i tiden byggdes hus med mindre isolering, vilket gjorde att värme från huset läckte till vinden. Man eldade i boytan, och även den varma murstocken som gick genom vinden gav värme till vinden. Vinden hade dessutom oftast väldigt lite eller in princip ingen ventilation, vilket gjorde att lite fukt tog sig in via utomhusluften. Detta sammanlagt gjorde att vindarna ofta klarade sig bra mot fuktproblem.

Men sedan dess har man velat behålla värmen i huset - att tilläggsisolera extra mycket mot vinden rekommenderas ofta som en god åtgärd för att spara energi. Allt färre använder också eldning för att värma huset; den gamla murstocken står kall och i nyare hus är det inte säkert att man ens kan elda. Med detta tappar vinden all sin värme. För att lösa problemet bygger men numera med tät ångspärr upp mot vinden, för att säkerställa att inte varm luft läcker från boytan och där kyls ner vilket ökar luftfuktigheten och detta fungerar. Man kompenserar också med ökad ventilation, i förhoppningen att utomhusluften ska skydda mot fukt. Problemet är att luften som ventileras in många gånger är för varm och fuktig, vilket istället ger ökad luftfuktighet även på vinden.

Krångliga ord om huskonstruktion?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Varför uppstår fuktproblem på kallvinden?

Kallvindar drabbas oftast av fuktskador då dess klimat periodvis kan få mycket hög luftfuktighet och till och med kondens.  

Om varm luft läcker från boytan och upp på den kalla vinden, kommer luften där att kylas ner och den relativa luftfuktigheten ökar. Luftfuktigheten skapar förutsättningar för mögel och röta vid lägre nivåer än det bildas synlig kondens. Det kan därför vara svårt att upptäcka problemen med fukt i tid, om man inte gör en fuktmätning. Varm luft kan läcka upp på vinden vid otätheter, så det är viktigt att huskonstruktionen är tät mellan boyta och vind. Om ventilationen är dålig i huset och det råder övertryck, kan luften också tryckas fel vägar genom konstruktionen istället för att leta sig ut den konstruerade vägen.

Ytterligare en vanlig orsak är att fukt ventileras in utifrån via vindens ventilation. När luft utifrån ventileras in på vinden vintertid, kan denna luft redan från början vara mycket fuktig, då luften i januari ofta har en relativ luftfuktighet på 85-90 % eller en bit över gränsen för vad mögel och röta kräver för att växa. Ytor som vetter mot rymden kan stjärnklara nätter dessutom bli betydligt kallare än omgivningen (nattutstrålning). När luften kyls ner ytterligare runt dessa kalla ytor, höjs den relativa luftfuktigheten ytterligare, eftersom kall luft inte kan innehålla lika mycket fukt som varmare luft.

Naturligtvis kan fukt även komma in på vinden om taket läcker.

Sammanfattning:

  • Ingen spillvärme från boytan
  • Varm och fuktig luft från boytan tar sig upp på vinden
  • Fuktig luft ventileras in, och kyls ibland ner ytterligare
  • Läckage.

Läs mer:

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Hur kan jag skydda min vind mot fukt?

Den mest effektiva åtgärden mot fukt på vinden, som fungerar lika bra i förebyggande syfte som vid redan upptäcka skador, är att installera en särskilt vindsavfuktare. Om mögel och fuktskador redan har uppstått kan det vara nödvändigt att sanera vinden, men en avfuktare är alltid en bra lösning för att se till att problemet inte uppstår igen.

Klimatet på vinden är ofta kallt och påfrestande, det är därför viktigt för din energibesparing och för vindens välmående att du väljer en avfuktare som klarar låga temperaturer. En vindsavfuktare är särskilt utvecklad för att stå emot vindens svåra klimat samtidigt som den avfuktar utrymmet effektivt med låg energiförbrukning. Väljer du en enklare avfuktare kommer påfrestningarna bli större, med en högre energiåtgång som följd.

Läs mer:

Vindsavfuktare för kallvind
En vindsavfuktare passar både i förebyggande syfte eller som åtgärd för att förhindra att problem uppstår igen.