Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Vanliga problem i torpargrund
Fukt - orsaker och åtgärder
Olika avfuktare för torpargrund

Torpargrund - Fukt och vanliga problem

En torpargrund är en äldre sorts grund som ofta utsätts för problem med fukt, mögel och röta. Torpargrunden är en föregångare till krypgrunden och har ofta liknande problem.

Vad är en torpargrund?

Torpargrund är en grund med låga grundmurar och en luftficka under huset. Modernare versioner kallas krypgrund. På 1800-talet började man bygga hus på torpargrund och denna grund är mycket vanlig i äldre hus, såsom gamla torp. Metoden var ett sätt att lyfta husen från marken för att undvika fuktskador på virket. Man lämnade gluggar öppna i grunden för att låta katten jaga möss under huset, s.k. kattgluggar.

Fördelar med torpargrund

Torpargrunden har många fördelar, men den kan behöva lite åtgärder mot fuktproblem på samma sätt som en krypgrund. Genom att tillföra lite värme till grunden förhindrar man att kondens bildas och grunden kan skyddas permanent. 

Exempel på fördelar med torpargrund:

  • Skydd mot radon.
  • Enkelt att dra om fasta installationer i huset.
  • Lättare och billigare att åtgärda vattenläckor.

Skulle huset drabbas av en vattenläcka är den oftast enklare att åtgärda än om huset varit byggt på platta på mark. Om exempelvis diskmaskinen läcker kommer vattnet rinna ner i grunden istället för att spridas ut i huset och skadan blir mer lokal och enklare att åtgärda.

Torpargrundens konstruktion

Torpargrunden byggdes genom att natursten placerades direkt på marken och en mullbänk (egentligen jord) skottades upp mot insidan av muren. Huset placerades på denna grundmur.

Torpargrund är en vanlig konstruktion i äldre hus.
Torpargrund ses som en riskkonstruktion för fukt, men vid vattenläckor eller översvämningar är det vanligtvis enklare och billigare att lösa än vid andra konstruktioner.
I torpargrunden är det ofta lika kallt som marken under.
När varm fuktig luft kommer in i en sval torpargrund under sommaren, kan luftfuktigheten bli mycket hög och i värsta fall bildas mögel.

Vanliga problem i torpargrund

Det är vanligt att fuktproblem uppstår i torpargrunder. Fukten kan komma både från luften utomhus, från marken eller som vattenläckage uppifrån huset. 

Mikrobiell påväxt, mögel eller röta i torpargrunden är en direkt effekt av för höga fuktnivåer och dessa bör åtgärdas så snart som möjligt. För att förebygga kostsamma reparationer och saneringar är det nödvändigt att besöka och inspektera torpargrunden regelbundet, särskilt under sommaren och hösten då tillförseln av fukt är som störst. 

Läs mer:

» Allt om fukthantering i krypgrund 

Varför uppstår fuktproblem i torpargrunden?

Torpargrunden hölls varm genom att eldstaden gick hela vägen ner i grunden och spred sin värme som förhindrade att det blev fuktigt med påföljande mögelskador. Om man har slutat att elda, får inte längre torpargrunden den spillvärme, som håller mögel och fukt borta. Ett system som var i balans, kan då bli obalanserat.

Den främsta orsaken till för höga fuktnivåer i torpargrunden är temperaturskillnader mellan inomhusluften och luften utomhus. Under sommaren är det som allra vanligast att dessa problem uppstår eftersom det är då temperaturskillnaderna är som störst. På sommaren ventileras varm luft in i den kalla torpargrunden vilket leder till att luftfuktigheten stiger och kondens kan uppstå. Om den fuktiga luften inte leds ut ur torpargrunden får den fäste i konstruktionen och i värsta fall kan mögelbildning och röta uppstå.

Under hösten uppstår samma problem ifall temperaturerna utomhus är fortsatt höga. Vid kalla utomhustemperaturer, som vid en kall höst eller under vinterhalvåret, är temperaturskillnaderna dock lägre och mindre fukt letar sig in i grunden och fuktproblem uppstår mycket mer sällan.

Det är dock inte endast luftens temperatur som kan vara boven bakom fuktproblemen. Vattenläckor, markfukt, bristfällig dränering eller marklutning in mot grunden är också källor till fukt som bör ses över och åtgärdas.

Om torpargrunden har problem med fukt, är åtgärderna de samma som för en krypgrund.

Osäker på om du har fuktproblem i torpargrunden? Här kan du läsa om hur du kontrollerar din torpargrund eller krypgrund:

» Kontrollera din krypgrund

Så åtgärdar du fuktproblem i torpargrunden

Det allra bästa och mest effektiva sättet för att avlägsna fukt i torpargrunden är med hjälp av en avfuktare. En avfuktare sänker den relativa luftfuktigheten och ser till att luften i torpargrunden är tillräckligt torr för att risken för mögeltillväxt och fuktskador försvinner.

Det finns många varianter av avfuktare men när det kommer till avfuktning i torpargrund, som är ett utrymme som kan nå låga temperaturer och samtidigt behöver utstå stora halter av fukt, är det viktigt att du väljer rätt typ av avfuktare för att få ett effektivt skydd.

Termisk avfuktare det mest energieffektiva skyddet för torpargrund

En termisk avfuktare värmer torpargrunden med hjälp av en värmeslinga och sänker på så vis den relativa luftfuktigheten. När torpargrunden är varm blir temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften mindre och torpargrunden skyddas på så vis mot fukt som annars uppstår när varm luft kondenserar i grunden. En termisk avfuktare är ett mycket energisnålt alternativ eftersom den endast arbetar vid behov. Oavsett om du redan har problem med fukt, eller om du vill installera en avfuktare i förebyggande syfte är en termisk avfuktare ett mycket bra och säkert alternativ.

Läs mer: