Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad är en torpargrund?
Fördelar med torpargrund
Vanligt med fuktproblem i torpargrund

Torpargrund - Fukt och vanliga problem

En torpargrund är en äldre sorts grund som ofta utsätts för problem med fukt, mögel och röta. Torpargrunden är en föregångare till krypgrunden och har ofta liknande problem.

Vad är en torpargrund?

Torpargrund är en vanlig konstruktion i äldre hus.
Torpargrund ses som en riskkonstruktion för fukt, men vid vattenläckor eller översvämningar är det vanligtvis enklare och billigare att lösa än vid andra konstruktioner.
I torpargrunden är det ofta lika kallt som marken under.
När varm fuktig luft kommer in i en sval torpargrund under sommaren, kan luftfuktigheten bli mycket hög och i värsta fall bildas mögel.

Torpargrund är en grund med låga grundmurar och en luftficka under huset. På 1800-talet började man bygga hus på torpargrund och denna grund är mycket vanlig i äldre hus, såsom gamla torp och många används idag som sommarstugor. Metoden var ett sätt att lyfta husen från marken för att undvika fuktskador på virket. 

Torpargrundens konstruktion

Torpargrunden byggdes genom att natursten placerades direkt på marken och en mullbänk (egentligen jord) skottades upp mot insidan av muren. Huset placerades på denna grundmur. Bjälklaget isolerades med exempelvis torr mossa, sågspån eller gamla tidningar, medan grundbotten och grundmur (mullbänk) kunde isoleras med exempelvis torv. Näven kunde användas som fuktspärr mellan olika material, för att förhindra att fukt vandrade i konstruktionen. Man lämnade gluggar öppna i grunden för att låta katten jaga möss under huset, s.k. kattgluggar, men dessa utnyttjades också för att ventilera torpargrunden under sommaren och stänga inne värmen under vintern. På vintern skottade man ofta upp snö runt torpargrunden, för att hålla värmen inne.

Utvecklingen till krypgrund

Torpargrunden utvecklades under 1900-talet och kom framåt 1960-talet att kallas krypgrund. Först bytte man material från granit till olika varianter av betong under 1920-1930-talen. På 1950-talet började man mura med lättbetongblock (ytongblock) på en gjuten sockel och utsidan putsades. På 1960-talet gjorde man mer eller mindre likadant, men ytongblocken ersattes av lecablock. På 1970-talet började man även använda betongbalk i byggandet av krypgrund. Materialen är en skillnaden mellan torpargrund och krypgrund. Andra skillnader är mängen isolering i bjälklaget, där krypgrunden har betydligt mer och att den gamla torpargrunden vanligtvis fick spillvärme från murstocken, vilket skyddade mot fuktproblem.

Krångliga ord om huskonstruktion?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Fördelar med torpargrund

Torpargrunden har många fördelar, men den kan behöva lite åtgärder mot fuktproblem på samma sätt som en krypgrund. Genom att tillföra lite värme till grunden förhindrar man att kondens bildas och grunden kan skyddas permanent. 

Exempel på fördelar med torpargrund:

  • Skydd mot radon.
  • Enkelt att dra om fasta installationer i huset.
  • Lättare och billigare att åtgärda vattenläckor.

Skulle huset drabbas av en vattenläcka är den oftast enklare att åtgärda än om huset varit byggt på platta på mark. Om exempelvis diskmaskinen läcker kommer vattnet rinna ner i grunden istället för att spridas ut i huset och skadan blir mer lokal och enklare att åtgärda.

Vanligt med fuktproblem i torpargrund

Det är vanligt att fuktproblem uppstår i torpargrunder. Fukten kan komma både från luften utomhus, från marken eller som vattenläckage uppifrån huset. Saknar du marktäckning i torpargrunden kan fukt även komma nedifrån marken.

Mikrobiell påväxt, mögel eller röta i torpargrunden är en direkt effekt av för höga fuktnivåer och dessa bör åtgärdas så snart som möjligt. För att förebygga kostsamma reparationer och saneringar är det nödvändigt att besöka och inspektera torpargrunden regelbundet, särskilt under sommaren och hösten då tillförseln av fukt är som störst. 

» Allt om fukthantering i krypgrund 

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Varför uppstår fuktproblem i torpargrunden?

Torpargrunden hölls varm genom att eldstadens fundament gick hela vägen ner i grunden och spred värme. Om man har slutat att elda, får torpargrunden inte längre den spillvärme, som håller fukt och i förlängningen mögel och röta borta. Ett system som var i balans, kan bli obalanserat när man inte längre använder huset på samma sätt.

Den främsta orsaken till för höga fuktnivåer i torpargrunden är temperaturskillnader mellan inomhusluften och luften utomhus. På sommaren är den mycket svalt i torpargrunden och när varm luft ventileras in och kyls ner, stiger den relativa luftfuktigheten eftersom luften inte kan bära lika mycket fukt när den är kall. Om luften inte kan bära alla fukt, kommer det att bildas kondens, men redan en bra bit innan den så kallade daggpunkten, är luftfuktigheten tillräckligt hög för att mögel och röta ska börja växa, även om vi med blotta ögat inte kan avgöra att det är för fuktigt.

Under vintern får man istället en motsatt effekt, då kall luft utifrån ventileras in och värms upp. Även om luftfuktigheten utomhus vintertid ofta ligger över 85 % kan luften torka ut klimatet i torpargrunden om temperaturen där är högre. Vanligtvis är vintern därför en tid för torpargrunden att återhämta sig, men milda vintrar är det inte säkert att torpargrunden återhämtar sig tillräckligt.

Det är dock inte endast luftens temperatur som kan vara boven bakom fuktproblemen. Vattenläckor, bristfällig dränering eller marklutning in mot grunden är också källor till fukt som bör ses över och åtgärdas. Fukt kan också komma upp i torpargrunden från marken under. Därför är det viktigt med marktäckning i torpargrunden, så att fukten från marken stannar där.

Om torpargrunden har problem med fukt, är åtgärderna de samma som för en krypgrund. Är du osäker på om du har fuktproblem i torpargrunden? Här kan du läsa om hur du kontrollerar din torpargrund eller krypgrund:

» Kontrollera din krypgrund

Så åtgärdar du fuktproblem i torpargrunden

Det allra bästa och mest effektiva sättet för att avlägsna fukt i torpargrunden är med hjälp av en avfuktare. En avfuktare sänker den relativa luftfuktigheten och ser till att luften i torpargrunden är tillräckligt torr för att risken för mögeltillväxt och fuktskador försvinner.

Det finns många varianter av avfuktare men när det kommer till avfuktning i torpargrund, som är ett utrymme som kan nå låga temperaturer och samtidigt behöver utstå stora halter av fukt, är det viktigt att du väljer rätt typ av avfuktare för att få ett effektivt skydd.

En termisk avfuktare värmer torpargrunden med hjälp av en värmeslinga och sänker på så vis den relativa luftfuktigheten. När torpargrunden är varm blir temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften mindre och torpargrunden skyddas på så vis mot fukt som annars uppstår när varm luft kondenserar i grunden. En termisk avfuktare är ett mycket energisnålt alternativ eftersom den endast arbetar vid behov. Oavsett om du redan har problem med fukt, eller om du vill installera en avfuktare i förebyggande syfte är en termisk avfuktare ett mycket bra och säkert alternativ.

» Mer om termiska avfuktare

En sorptionsavfuktare är ett mer energikrävande alternativ. Vid de tillfällen då torpargrunden är välisolerad och tät kan en sorptionsavfuktare vara ett alternativ. Det är aldrig lika energieffektivt att välja en sorptionsavfuktare framför en termisk avfuktare, eftersom sorptionstekniken kräver avsevärt mer energi i drift.

» Mer om sorptionsavfuktare

Vill du hitta en avfuktare till din torpargrund? - Till alla krypgrundsavfuktare