Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 50-talshus?
Uppvärmning
Ventilation och fukt

50-talshus - Uppvärmning och ventilation

På 50-talet byggde man väl. Funktionalismen hade forskat fram normer för hur man skulle utforma huset på ett funktionellt sätt, och planlösningen utnyttjades till max. 50-talet präglades av optimism. Det gick bra för Sverige. Industrierna var framgångsrika och lönerna steg, när Sverige exporterade till krigsdrabbade länder i övriga Europa. Fler hade råd med bättre hus.

Vad kännetecknar 50-talshus?

Vi förknippar ofta 50-talshuset med den klassiska eternitplattan, även om många hus byggdes med trä eller puts.
På 50-talet blev eldning med olja populärt. Husen hade vattenburen värme.
Självdragsventilationen funkade bra, så länge man värmde huset genom eldning.
På 50-talet började man bygga på platta på mark, istället för källare som tidigare.
I äldre hus källare hade man stora biytor. Ett förråd i markplan fick kompensera för de förlorade ytorna.

Husen förändrades mycket under årtiondet; från de traditionella 1,5-plans egnahemmen i trä till enplansvillor i tegel eller puts; från källare med funktionsytor till enplanshus på nymodigheten platta på mark eller krypgrund. Ett förråd i markytan kompenserade för de förlorade ytorna, samtidigt som husen också ökade i storlek. Byggproduktionen rationaliserades.  Husen anpassades efter nya tekniska lösningar. När tvättmaskinen blev elektrisk flyttades tvättstugan upp ifrån källaren.

Fasaderna var ofta i trä, eller puts på det nya materialet lättbetong och fram emot slutet av 50-talet blev det vanligt med tegel. Annars förknippar många 50-talshus med eternitplattor (asbestcement). Fönstren var något indragna i fasaden.

Funktionalismen (funkis) hade nu satt sin prägel på husen under många år. Forskare hade undersökt hur man bäst kunde planera hus, och 50-talshusen fick en effektiv planlösning, där alla utrymmen skulle utnyttjas maximalt.

  1. På 50-talet blev det populärt att värma huset genom att elda olja. Sedan dess har man kanske bytt uppvärmningssystem, exempelvis till en bergvärmepump. Ett vattenburet uppvärmningssystem är standard.
  2. Vinden skyddades förr i tiden från fuktproblem tack vare spillvärme från skorstenen. Idag kan fuktproblem vara vanliga om luft läcker in från boytan. Fukt på vinden kan också tillkomma till följd av dålig ventilation som är ett direkt resultat av renoveringar på vinden. Tänk också på att taket behöver skötas.
  3. Självdragsventilationen fungerade ofta bra förr, när husets konstruktion bidrog till ett tillräckligt luftombyte genom eldning och sämre isolering. Dagens renoveringar har försämrat ventilationen, som ofta behöver kompletteras med ventiler eller mekanisk frånluft.
  4. Tappvarmvattnet och huset värms ofta med samma panna.
  5. Tidigt 50-tal var det vanligt med en källare i huset, men i slutet av 50-talet kom istället nymodigheten ”platta på mark”. Glöm inte att dräneringen måste hållas uppdaterad för att undvika fuktproblem.
Krångliga ord om husrenovering?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Uppvärmning och energi på 50-talet

På 50-talet började man värma upp husen genom att elda med olja, men idag är oljepannorna få i de gamla 50-talshusen. Att elda med olja blev ju så småningom både dyrt och ett dåligt miljöval. Idag är det vanligt med vedpannor, pelletspannor och värmepumpar i 50-talshus.

50-talshus har vanligtvis ett vattenburet uppvärmningssystem och därför har du möjlighet att välja mellan många olika värmekällor, som även värmer husets tappvatten.

Om du eller tidigare ägare byter från eldning till exempelvis en värmepump, måste du kontrollera så att pannrummet får tillräckligt med värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) är tillräcklig.

Glöm inte att elsystemet kan behöva ses över i 50-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:

Fukt i 50-talshus

50-talshuset byggdes oftast väl och klarade sig bra mot fukt och mögel i början. Isoleringen var sämre än idag, vilket höll igång självdragsventilationen. Eldningen med olja höll fart på luftcirkulationen och gav spillvärme till vinden. Fuktproblem i 50-talshuset beror vanligtvis på: ändrade vanor, eftersatt underhåll eller renoveringar där man inte har sett till helhet.

WC och badrum blev på 50-talet vanligt även hos de som inte hade det gott ställt. På 50-talet badade man som regel en gång i veckan. Det är tveksamt om 50-talets klassiska vädringsfönster i badrummet, räcker till för dagens belastning och du kan behöva installera en frånluftsfläkt i badrummet, för att undvika fuktproblem.

Med jämna mellanrum måste taket läggas om och dräneringen göras om. Badrummet har sedan längesedan passerat bäst-före-datum, men har renoveringen skötts fackmannamässigt? Ett hus som inte sköts på rätt sätt, drabbas lätt av problem med fukt och mögel.

Idag eftersträvar man välisolerade hus och energisnål uppvärmning, men tyvärr resulterar dessa välmenande renoveringar ofta i sämre ventilation, vilket i sin tur leder till problem med fukt och mögel. Utrymmen som fått spillvärme från eldningen, såsom vind och pannrum, kan också drabbas av fuktproblem som värmen höll borta. I nästa avsnitt går vi närmare in på ventilationen i 50-talshuset.

Läs mer:

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

50-talets ventilation

På 50-talet var självdragsventilation standard och den fungerade som regel bra då husen hade sämre isolering och värmdes upp genom eldning.

Idag väljer många att sluta elda, i och med att det finns betydligt enklare uppvärmning. Då är det viktigt att man samtidigt ser över ventilationen, eftersom eldning håller igång luftcirkulationen i huset. Genom att vidta enkla åtgärder som att installera nya friskluftsventiler eller till och med frånluftsfläktar, får du lätt 50-talshuset att må bra, trots en ny värmekälla. På samma sätt kan det behövas extra ventilation om du tilläggsisolerar eller byter till nya välisolerade fönster.

Alla ohälsosamma material som har använts sedan 50-talet, kan av naturliga skäl dyka upp i ett 50-talshus. Det kan exempelvis röra sig om radonhaltig blåbetong, asbest (exempelvis eternitplattor), formaldehyd i spånskivor, tryckimpregnerat virke eller PCB. Med god ventilation minskar riskerna för obehaglig lukt och de hälsoproblem skadliga material kan innebära, även om du naturligtvis även bör byta ut olämpliga material.

Läs mer: