Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 30-talshus?
Uppvärmning
Fukt och ventilation

30-talshus - Uppvärmning och ventilation

30-talet inleddes med depression och avslutades med världskrig. På husbyggarfronten bröt funktionalismen igenom på allvar i Sverige, med fyrkantiga hus utan onödiga dekorationer som följd. Många älskar funkishusen, andra är inte lika övertygade. Oavsett är de ofta välbyggda och bättre anpassade till familjelivet än tidigare hus.

Vad kännetecknar 30-talshus?

På 30-talet kom den strama funktionalismen och fönstren hade inte längre spröjs.
Man eldade med ved, koks och kol, Vattenburen värme blev allt vanligare.
Självdragsventilationen funkade bra, så länge man värmde huset genom eldning.
Källaren användes inte som boyta på 30-talet.
På 30-talet började planlösningen anpassas till familjens behov och den klassiska trion med salong, bibliotek och matsal övergavs.

Med funktionalismen gick man ifrån sekelskiftets snickarglädje, jugend, nationalromantik och klassicism. Nu skulle stilen vara stram och sparsam; funktionen gick före allt. Funktionalismen hittade gärna sin inspiration i grundläggande geometriska former.

Fasaden var gärna putsad utan dekorationer. Man ville komma åt sol, ljus och luft och utsidan av huset fick anpassas efter insidans behov. Fönstren var utan spröjs, och det var vanligt med fönster nära hörnen på huset. Dessutom blev terrasser och balkonger mycket populära. Husen byggdes som regel på källare; kanske fanns där ett garage även om bilar fortfarande var ganska ovanliga.

På 30-talet började planlösningen anpassas till familjens behov och den klassiska trion med salong, bibliotek och matsal övergavs. Även inomhus var man sparsam med onödiga dekorationer; köket hade släta luckor och tapeterna var ljusa och enfärgade eller möjligen småmönstrade.

  1. Uppvärmning av 30-tals huset skedde ursprungligen med eldning av exempelvis koks eller ved. Idag finns kanske en bergvärmepump installerad, ofta finns ett vattenburet uppvärmningssystem.
  2. Vinden skyddades förr i tiden från fuktproblem tack vare spillvärme från skorstenen. Idag kan fuktproblem vara vanliga om luft läcker in från boytan. Fukt på vinden kan också tillkomma till följd av dålig ventilation som är ett direkt resultat av renoveringar på vinden. Tänk också på att taket behöver skötas.
  3. Självdragsventilationen fungerade ofta bra förr, när husets konstruktion bidrog till ett tillräckligt luftombyte genom eldning och sämre isolering. Dagens renoveringar har försämrat ventilationen, som ofta behöver kompletteras med ventiler eller mekanisk frånluft.
  4. Tappvarmvattnet och huset värms ofta med samma panna.
  5. På 30-talet användes inte källaren som boyta. Om källaren inreds är det därför viktigt att säkerställa att ventilationen är tillräcklig så huset skyddas mot fukt. Om pannrummet inte får spillvärme från eldningen kanske det behövs stödvärme som fuktskydd.
Krångliga ord om husrenovering?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Uppvärmning och energi på 30-talet

För att få värme eldade man med koks, kol eller ved. Idag har man troligen bytt uppvärmningskälla en eller flera gånger i 30-talshuset. Kanske installerades en oljepanna på 50-talet? Kanske installerades en värmepump för några år sedan? För idag är just värmepumpen det vanligaste alternativet.

Centralvärme blev allt vanligare och man hade nu som regel övergivit tidigare system med exempelvis ånga för vattenburna uppvärmningssystem. Du kan därför välja mellan många olika värmekällor, som även värmer husets tappvatten.

Om du eller tidigare ägare byter från eldning till exempelvis en värmepump, måste du kontrollera så att pannrummet får tillräckligt med värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) är tillräcklig, eftersom eldningen håller igång självdragsventilationen. Vinden kan också få problem med fukt, om den inte längre får spillvärme från murstocken.

Glöm inte att elsystemet kan behöva ses över i 30-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:

Fukt i 30-talshus

På 30-talet hade de nybyggda husen sällan problem med fukt och mögel, men när huset anpassas för nya generationer är det vanligt att fuktproblem dyker upp. Ett typiskt exempel är källaren, som på 30-talet inte användes som boyta. När man inreder 30-talskällaren är det viktigt att man ser till att uppvärmning, fuktskydd och ventilation räcker till. Även andra välmenande och energibesparande renoveringar i huset, kan orsaka problem med fukt, om ventilationen försämras. Vind och andra utrymmen i huset som tidigare fick tillgång till spillvärme från eldningen kan få problem med fukt om man slutar elda.

Fuktproblem uppstår också ofta om ägarna inte tar hand om huset ordentligt. Fasaden och fönster måste skötas och med jämna mellanrum måste taket läggas om och dräneringen göras om.

På 30-talet badade man kanske en gång i veckan. Idag kanske hela familjen ska duscha varje dag. För att undvika fuktproblem, måste man se till att badrummet klarar den belastningen och att ventilationen är tillräcklig. Detsamma gäller tvättstugan, klarar den dagens belastning?

Läs mer:

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

30-talets ventilation

I början av 1900-talet hade man en tilltro till att det behövdes en stor luftvolym, snarare än luftombyte och därför ökade takhöjden i hus fram till 1930-talet. På 30-talet var självdragsventilation en självklarhet och den fungerade bra, eftersom isoleringen var sämre och huset värmdes genom eldning. Tyvärr, påverkas självdragsventilationen ofta vid energisparande renoveringar. Du bör därför kontrollera hur god ventilation 30-talshuset har, och eventuellt vidta åtgärder som att installera nya friskluftsventiler eller frånluftsfläkt, om detta skulle behövas.

Ventilation hjälper även i viss mån mot ohälsosamma material. Alla skadliga material som har använts sedan 30-talet och framåt, kan dyka upp i 30-talshuset. Exempelvis började radonhaltig blåbetong att användas 1929 och asbest finns i vartannat hus som byggts före 1960. Med god ventilation minskar riskerna med skadliga material i huset, även om du naturligtvis även bör byta ut olämpliga material.

Läs mer: