Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 90-talshus?
Uppvärmning
Ventilation och fukt

90-talshus - Uppvärmning och ventilation

Finanskrisen i början av 90-talet resulterade i att husen blev både få, små och energisnåla. Här går vi igenom tidstypiska fenomen, som är bra att titta närmare på, om du har just en villa eller ett radhus från 90-talet.

Ordlista
90-talshus

Bergvärmepump: En värmepump som hämtar upp värme från marken med hjälp av en slinga som går djupt ner i berggrunden.

Cellplast: Cellplast kallas plast som expanderats. Hård cellplast används som material i hus, eftersom det är bra på att isolera och stå emot fukt.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Frånluftsvärmepump: En frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften. Läs mer

Golvvärme: Vid golvvärme värms huset upp med hjälp av slingor som går i golvet. Golvvärme kan vara antingen elektrisk eller vattenburen.

Krypgrund: Med en krypgrund står huset på murar, och en luftficka bildas under huset. Fördelarna är många, men man kan behöva vidta åtgärder för att skydda utrymmet från fukt.

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Mekanisk tilluft: Med mekanisk tilluft får man full kontroll på luftflödet i huset och kan säkerställa tillräcklig ventilation och optimal energibesparing. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Värmepump: En värmepump kan med hjälp av köldmedium och kompressor hämta värme från en kallare energikälla.

Vad kännetecknar 90-talshus?

Med den ekonomiska krisen på 90-talet stannade husbyggandet upp och ovanligt få hus byggdes under 90-talet.
På 90-talet var värmepumpen standard. Vanligtvis en frånluftsvämepump eller bergvärmepump.
Nu är mekanisk frånluftsventilation standard, för att säkerställa god ventilation. Och värmen i ventilationsluften återvinns.
På 90-talet var platta på mark vanligt, men även krypgrund förekommer. Golvvärme blev allt vanligare.
Öppen planlösning blev ett modeord och man skulle umgås i köket.

I början av 90-talet kollapsade ekonomin. Tiden därefter präglades av osäkerhet. Ingen vågade satsa och subventioner på husbyggande togs bort. 1993 byggdes endast ca 3200 villor i Sverige. Husen blev små och enkla, men ökade återigen i storlek under decenniet.

Miljön var i centrum och källsortering blev en självklarhet. Detta påverkade husen, som skulle vara välisolerade och energisnåla. Samtidigt skulle husen ge rum till ny teknik. Köket förvandlades till en plats att umgås, och öppen planlösning blev ett modeord.

Husen varierade i utseende, med inspiration från olika tidsepoker. Individuellt och unikt var ideal som man försökte nå upp till, även i husbyggandet. Samtidigt skulle lösningarna vara billiga och enkla som svar på den ekonomiska krisen.

De energisnåla lösningarna var inte helt lyckade. Man glömde ofta att se till helheten och fuktproblem är tyvärr vanligt i 90-talshus. Samtidigt är fördelarna med 90-talshuset många; de flesta idealen från 90-talet passar utmärkt även idag.

Uppvärmning och energi på 90-talet

  1. 90-talshus värms oftast upp med hjälp av en frånluftsvärmepump. Värmepumpen ser till att värmen i ventilationsluften återvinns och återanvänds. 
  2. Vindar drabbas av fuktproblem även i hus med mekanisk ventilation. Tänk också på att taket behöver skötas för att undvika läckage. 
  3. På 90-talet var det vanligt med mekanisk frånluft som en lösning på ventilationsproblemen som uppstått i allt mer välisolerade hus. 
  4. Tappvatten och hus värms upp med samma värmepump. 
  5. På 90-talet byggde man vanligtvis på platta på mark med utvändig isolering. Konstruktionen håller vanligtvis bra. Men om den populära golvvärmen är avstängd under sommaren kan grunden drabbas av fuktproblem som följd. 

På 90-talet skulle man spara på energin – både för miljön och för den privata ekonomin. Därmed blev det vanligt med både frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar. Isoleringen var väl tilltagen för att inte energi skulle gå förlorad och värmepumpen värmde dessutom upp husets tappvattnet.

Det börjar bli dags att byta ut värmepumpen, om du bor i ett 90-talshus. Dagens frånluftsvärmepumpar är betydligt mer effektiva än 90-talets, så du kan minska dina elkostnad med en ny.

Läs mer:

» Värmepump för energibesparing 

Fukt i 90-talshus

90-talshusens konstruktion har många gånger lett till problem med fukt. En stor anledning är den vanliga lösningen med fasader bestående av puts på isolerande cellplast. En lösning som inte höll fukten ute i den utsträckning som man trodde när det byggdes.

Golvvärme blev populärt, men i många hus har problem med fukt uppstått, när golvvärmen stått avstängd under sommaren.

Krypgrunder förekommer och drabbas ofta av fuktproblem, liksom vindar.

Försäkringsbolag och besiktningsmän brukar räkna med att badrum och vårum ska hålla i ca 20 år. Det kan alltså vara dags att se över dessa utrymmen i 90-talshuset, för att slippa drabbas av fuktskador.

Läs mer:

» Effektiva åtgärder mot fuktproblem 

90-talets ventilation

På 90-talet var mekanisk frånluftsventilation standard och man tog tillvara på värmen i frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Man hade sedan en tid tillbaka börjat isolera allt mer, med dåligt inomhusklimat som följd, men på 90-talet såg den mekaniska ventilationen till att huset ändå fick tillräckligt luftombyte.

Vid mekanisk frånluftsventilation kontrolleras endast luftflödet ut ur huset och inte luftflödet in. Tilluftsventilerna kan öppnas och stängas. Tyvärr förekommer det att det kommer in för mycket kall luft i huset vid blåsigt väder, vilket gör att man stänger ventilerna och då förlorar den viktiga ventilationen. Tycker du att det blir för kallt i ditt 90-talshus finns lösningar. Det finns idag smartare friskluftsventiler och eventuellt kan det vara idé att installera mekanisk tilluft.

Många giftiga material hade redan förbjudits på 90-talet, men inte alla. Utbyte av material kan vara aktuellt, men tillräcklig ventilation räcker ganska lång väg när det gäller skadliga ämnen i våra hus.

Läs mer:

» Smarta ventilationslösningar