Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 40-talshus?
Uppvärmning
Fukt och ventilation

40-talshus - Uppvärmning och ventilation

40-talshus är ofta välbyggda och håller länge. Under 40-talet ville man ha hemtrevliga och barnvänliga bostäder, något som naturligtvis passar många även idag.

Vad kännetecknar 40-talshus?

På 40-talet byggdes barnvänliga, hemtrevliga hus, men funktionen i fokus.
Under kriget blev tillgång till bränsle ett problem och fler gick över till att elda med olja.
Självdragsventilationen hölls igång med hjälp av eldningen.
På 40-talet blev husen större och byggdes hus ofta med källare och där fanns tvättstuga, pannrum och garage.
På 40-talet var det viktigt att man hade garage, men inte så säkert att man faktiskt hade en bil.

På 40-talet blev husen större och byggdes hus ofta med källare och där fanns tvättstuga, pannrum och garage. Garagen skulle vara väl synliga, men det är inte säkert att det faktiskt fanns en bil därinne.

Funktionalismen (funkis) var fortfarande tongivande, men stilen blev mjukare och taken brantare än tidigare. Insidans funktion sätts i fokus, och styr hur utsidan av huset ser ut. Hus som byggdes efter Andra världskriget har vanligtvis bättre kvalitet på material.

  1. På 40-talet skedde uppvärmningen ursprungligen genom eldning. Idag är det vanligt att man har bytt till en bergvärmepump eller vedpanna. Ofta kompletteras värmekällan med ett vattenburet uppvärmningssystem. 
  2. Vinden skyddades förr i tiden från fuktproblem tack vare spillvärme från skorstenen. Idag kan fuktproblem vara vanliga om luft läcker in från boytan. Fukt på vinden kan också tillkomma till följd av dålig ventilation som är ett direkt resultat av renoveringar på vinden. Tänk också på att taket behöver skötas.
  3. Självdragsventilationen fungerade ofta bra förr, när husets konstruktion bidrog till ett tillräckligt luftombyte genom eldning och sämre isolering. Dagens renoveringar har försämrat ventilationen, som ofta behöver kompletteras med ventiler eller mekanisk frånluft.
  4. Tappvarmvattnet och huset värms ofta med samma panna.
  5. På 40-talet byggdes hus med gedigna stommar. Det är även vanligt med en källare med pannrum. Om det inte längre eldas i pannrummet kan det behövas stödvärme som skydd mot fukt här. Glöm inte att dräneringen måste hållas uppdaterad för att undvika fuktproblem.
Krångliga ord om husrenovering?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Uppvärmning och energi på 40-talet

Innan kriget var det vanligt med koks- och vedspisar för uppvärmning. Under kriget blev sedan tillgången till bränsle ett problem för många och efter kriget började folk byta till olja. Många 40-talshus har bytt värmekälla ett flertal gånger sedan dess, och följt med aktuella trender. Huset kanske har en vedpanna, oljepanna, pelletspanna eller värmepump. Idag väljer många just att installera exempelvis en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump.

40-talshus har idag vanligtvis ett vattenburet uppvärmningssystem och du kan därför välja mellan många olika värmekällor, som även värmer husets tappvatten.

Om du eller tidigare ägare byter från eldning till exempelvis en värmepump, måste du kontrollera så att pannrummet får tillräckligt med värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) är tillräcklig.

Glöm inte att elsystemet kan behöva ses över i 40-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:

Fukt i 40-talshus

40-talshus hade sällan problem med fukt och mögel från början. Husen var ofta dåligt isolerade och betonggolv hålls då varma och torra. Det förekommer dock problem med mögel, där träreglar ligger direkt mot betonggolvet. Ytterligare fuktproblem uppstår då ägarna inte har tagit hand om huset ordentligt. Med jämna mellanrum måste taket läggas om och dräneringen göras om.

Om 40-talshuset renoveras, utan att man tar hänsyn till helheten, kan ett hus som tidigare var friskt få problem med dålig ventilation, som följs av fukt och mögel. Byte av värmekälla, nya välisolerade fönster eller tilläggsisolering kan alla bidra till försämrad ventilation. Det är vanligt med fuktproblem på vindar, särskilt om vinden tidigare fått spillvärme från eldning.

På 40-talet var det vanligt att man badade en gång i veckan och man tvättade troligen kläderna mer sällan än idag. Jämför det med en familj med tonårsbarn, som duschar länge och ofta, där man kör minst en tvättmaskin varje dag. 40-talshuset är inte konstruerat för den belastningen och man måste se över främst ventilationen, för att inte problem med fukt ska uppstå.

Läs mer:

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

40-talets ventilation

På 40-talet var självdragsventilation det enda valet och den fungerade bra i dåtidens sämre isolerade bostäder, som värmdes genom eldning. Tyvärr fungerar den ofta inte lika bra efter åtskilliga renoveringar. Du bör därför kontrollera hur god ventilation 40-talshuset har, och eventuellt vidta åtgärder som att installera nya friskluftsventiler eller till och med mekanisk frånluft, om detta skulle behövas.

Alla ohälsosamma material som har använts sedan 40-talet, kan dyka upp i 40-talshuset till följd av olika renoveringar. Det kan exempelvis röra sig om radonhaltig blåbetong, asbest, formaldehyd i spånskivor, tryckimpregnerat virke eller PCB. Med god ventilation minskar riskerna med skadliga material i huset, även om du naturligtvis även bör byta ut olämpliga material.

Läs mer: