Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Varför får källaren problem med fukt?
Åtgärder mot fukt i källare
Vad ska jag göra om det luktar illa i källaren?

Källare - Ventilation och åtgärder mot fukt

Förr i tiden fungerade källaren till stor del som förvaring, bland annat för mat. Inläggningar och större mängder råvaror förvarades och konserverades i källarens svala klimat där maten höll sig mycket länge. Allt eftersom tiden har gått har källarens användningsområde utvecklats och idag används källaren till allt från tvättstuga och förråd till en ökad boyta för familjen.

Vad är källare?

En källare är ett våningsplan som ligger helt eller delvis under markytan.  

En källare ligger till större delen under mark, vilket ger stora utmaningar när det kommer till fuktskydd.
Under första halvan av 1900-talet var det mycket vanligt med källare, men man använde de inte som boyta.
Det är inte säkert att äldre källare har så mycket isolering, eller någon alls.
När varm fuktig luft kommer in i en sval källare under sommaren, kan luftfuktigheten bli mycket hög och i värsta fall bildas mögel.
Ventilation kan hjälpa att torka ut en källare, men det kan också förvärra problem med fukt. En avfuktare kan skydda huset.

Varför får källaren problem med fukt?

Källare räknas som riskkonstruktion och då den är omgiven av mark på sidorna och under, utsätts den för fukt från många håll. En vanlig anledning bakom för höga fuktnivåer i källaren kan därför vara att det utvändiga fuktskyddet är bristfälligt. Orsaker till fukt som tränger in i källaren utifrån kan vara bristande dränering, marklutning mot huset eller vattentillförsel genom rabatter eller stuprör som ligger i anslutning till källarväggen.

När användningen av källaren har förändrats, har även nya problem uppstått. Det gäller främst problem med fukt och i förlängningen mögel och röta. Vill man använda källaren till boyta är det naturligt att man vill ha värme. Detta har också lett till att allt fler källarutrymmen isoleras invändigt för att säkerställa ett mindre värmeläckage. Tilläggsisoleringen kan dock ställa till med problem när fukt stängs in, vilket i sin tur kan ge problem med mögel. Vi tillför också fukt i källaren genom att hänga tvätt och duscha. Människor bidrar också med fukt genom att vistas där. En människa andas ut ungefär en liter fukt på ett dygn och dessutom svettas vi.

Under sommarhalvåret är källaren ofta sval, men när varm luft kommer in utifrån höjs den relativa luftfuktigheten och den kan bli såpass hög att det ger problem med mögel och röta - även om vi inte sett något vatten. 

Är du osäker på om du har fuktproblem i källaren? Det finns många tecken som avslöjar om din källare har för höga fuktnivåer:

Läs mer:

Krångliga ord?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Åtgärder mot fukt i källare

En uppvärmd källare lider mindre risk för att drabbas av fuktproblem och är dessutom ett bra alternativ om du planerar att renovera eller inreda källaren som sällskapsrum eller för utökad boyta. Se bara till att isolera på ett bra sätt.

Värm källaren för att avlägsna fuktproblem och få mer boyta i huset

När du värmer källaren undviker du att varm luft kyls ner och kondenserar i källaren. Valet av uppvärmningskälla beror på hur stor källare du har och hur hög energibesparing du vill få. Många gånger finns det element installerade i källaren som hjälper att höja temperaturen lite. Vill du sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt få ett fullvärdigt fuktskydd kan du välja att komplettera med en luftvärmepump. Luftvärmepumpen bidrar dessutom till en bättre luftcirkulation och luftrening. 

Luftvärmepump till källaren
Luftvärmepumpar som passar för att ge värme i källaren.
Element och radiatorer till källaren
Här kan du hitta passande element eller radiatorer för att värma din källare.

Avfuktare - en effektiv åtgärd mot fukt i källaren

En säker metod för att se till att källaren alltid är fuktfri utan att behöva värma källaren att installera en särskild avfuktare för källarutrymmen. En avfuktare är den mest effektiva lösningen för att säkerställa att fuktnivåerna håller sig låga. Eftersom källarutrymmen ofta är kallare än andra delar av huset behöver avfuktare klara av att arbeta mer effektivt i lägre temperaturer, det är därför viktigt att du väljer en avfuktare som tål kyligare klimat. För att få en så låg energiförbrukning som möjligt med din avfuktare är det även viktigt att du väljer en modell med hög kapacitet. Kapaciteten är särskilt viktig om din källare inte är uppvärmd eftersom det kyliga klimatet leder till högre fuktnivåer och därmed till mer jobb för avfuktaren. Avfuktarens effektivitet påverkas också av temperaturen. Ju kraftigare avfuktare du har, desto kortare intervaller behövs för att den effektivt ska avlägsna fukten och desto mindre ström kommer att förbrukas.

Avfuktare till källaren
Här hittar du olika sorters avfuktare som passar i källare. Tänk på att kondensavfuktare är mest energisnåla i varmare utrymmen, men att du bör välja en annan sort om du har en kall källare.

Se över och förbättra ventilationen i källaren

Alla utrymmen behöver god ventilation för att hålla fukt och oren luft ute. Ett viktigt steg mot en fuktfri källare är därför att se över ventilationen i källaren för att säkerställa att luftombytet är tillräckligt. En generell regel när det kommer till ventilation är att det ska finnas en friskluftsventil per 25 kvadratmeter boyta. Du behöver även se till att dina frånluftsventiler fungerar som de ska, så att den fuktiga och orena luften enkelt kan ventileras ut ur källaren. Efter en tids användning kan ventiler och filter bli smutsiga vilket resulterar i ett sämre luftflöde. Har du inte mekanisk ventilation, bör du se till att sätta in en frånluftsfläkt i våtutrymmen såsom tvättstuga och badrum.

Vad ska jag göra om det luktar illa i källaren?

Fukt kan leda till mögeltillväxt eller svamp. Tillväxten leder ofta till en unken lukt i källaren, vilket i många fall är det som gör att vi upptäcker att vår källare har problem från första början.

Om du upplever dålig lukt i källaren behöver du gå till botten med orsaken till tillväxten och säkerställa att denna orsak försvinner. Mögel och röta växer vid vissa förutsättningar och vanligtvis är den lättaste förutsättningen att plocka bort fukten, vilket man gör genom att säkerställa att luftfuktigheten är lagom. Använd dig av någon av de tidigare nämnda metoderna, som uppvärmning eller avfuktning av utrymmet.

Men du bör även göra någonting åt lukten om du vill att utrymmet ska vara behagligt och hälsosamt att vistas i. Med en ozongenerator sanerar du bort den unkna doften snabbt och effektivt genom att ta död på sporerna som är orsaken bakom problemet. En ozongenerator är ett effektivt verktyg mot illaluktande utrymmen, men eftersom doften endast är en effekt av fukttillväxten hjälper den inte till med att avlägsna själva källan till problemet. 

Läs mer om hur du blir av med unken doft i källaren här:

» Ozongenerator