Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Fukt i källare - orsaker och åtgärder
Ventilation i källare
Dålig lukt i källare

Källare - Ventilation och åtgärder mot fukt

Källaren är ett av husets mest utsatta utrymmen när det kommer till fukt.

Som följd upplever många husägare därför en källare som problematisk och det kan vara svårt att veta vilka åtgärder som behöver tas för att säkerställa en problemfri användning av ett annars väldigt användbart utrymme. Det finns dock effektiva åtgärder som kan tas, som hjälper dig att sänka och motverka för höga fuktnivåer.

 

En källare ligger till större delen under mark, vilket ger stora utmaningar när det kommer till fuktskydd.
Under första halvan av 1900-talet var det mycket vanligt med källare, men man använde de inte som boyta.
Det är inte säkert att äldre källare har så mycket isolering, eller någon alls.
När varm fuktig luft kommer in i en sval källare under sommaren, kan luftfuktigheten bli mycket hög och i värsta fall bildas mögel.
Ventilation kan hjälpa att torka ut en källare, men det kan också förvärra problem med fukt. En avfuktare kan skydda huset.

 

Varför får källaren problem med fukt?

 

Förr i tiden fungerade källaren till största del som en plats för matförvaring. Inläggningar och större mängder råvaror förvarades och konserverades i källarens svala klimat där maten höll sig mycket länge. Allt eftersom tiden har gått har källarens användningsområde utvecklats och idag används källaren till allt från tvättstuga och förråd till en ökad boyta för familjen. Behovet av en varmare källare har lett till att allt fler källarutrymmen isoleras invändigt för att säkerställa ett mindre värmeläckage. Tilläggsisoleringen leder dock även till att konstruktionen blir kall och fuktig och en perfekt grogrund för svamp- och mögeltillväxt. Eftersom fukten inte kan ta vägen någonstan får den istället fäste i konstruktionen där problem uppstår.

 

Andra anledningar bakom för höga fuktnivåer i källaren kan vara att det utvändiga fuktskyddet är bristfälligt. Orsaker till fukt som tränger in i källaren utifrån kan vara bristande dränering, marklutning mot huset eller vattentillförsel genom rabatter eller stuprör som ligger i anslutning till källarväggen.

 

Är du osäker på om du har fuktproblem i källaren? Det finns många tecken som avslöjar om din källare har för höga fuktnivåer - här kan du läsa mer om fukt i källaren och hur du kontrollerar och åtgärdar om din källare är drabbad av fukt:

 

 

Åtgärder mot fukt i källare

 

Den allra vanligaste orsaken till för höga fuktnivåer i källaren beror oftast på de temperaturskillnader som uppstår när varm luft kommer in i det kalla källarutrymmet och kyls ner. Varm luft bär mer fukt än kall luft och när temperaturskillnaden är för stor kondenserar den varma luften och problem med fukt som stannar kvar i källaren uppstår. En uppvärmd källare lider därmed mindre risk för att drabbas av fuktproblem, eftersom temperaturskillnaderna minskar, och är dessutom ett bra alternativ om du planerar att renovera eller inreda källaren som sällskapsrum eller för utökad boyta.

 

Värm källaren för att avlägsna fuktproblem och få mer boyta i huset

 

När du värmer källaren sänker du temperaturskillnaden och undviker att kall luft kyls ner och kondenserar i källaren. Valet av uppvärmningskälla beror på hur stor källare du har och hur hög energibesparing du vill få. Många gånger finns det element installerade i källaren som hjälper att höja temperaturen lite. Element kan vara en bra idé om utrymmet är litet, men det är oftast bättre med en mer kraftfull värmekälla som en luftvärmepump om du vill sänka dina uppvärmningskostnader och samtidigt få ett fullvärdigt fuktskydd. Luftvärmepumpen behöver inte arbeta på en lika hög kapacitet för att värma samma utrymme som elementen, och bidrar dessutom till en bättre luftcirkulation och luftrening. Vissa luftvärmepumpar är utvecklade med en särskild avfuktningsfunktion som kan användas om fuktnivåerna stiger till en ohållbar nivå.

 

 

 

Luftvärmepump till källaren

 

Element och radiatorer till källaren

 

 

 

 

 

Avfuktare - en effektiv åtgärd mot fukt i källaren

 

En säker metod för att se till att källaren alltid är fuktfri utan att behöva värma källaren att installera en särskild avfuktare för källarutrymmen. En avfuktare är den mest effektiva lösningen när problemet redan har uppstått, men hjälper också till att motverka att fuktskador uppstår i framtiden. Eftersom källarutrymmen är kallare än andra delar av huset behöver avfuktare klara av att arbeta mer effektivt i lägre temperaturer, det är därför viktigt att du väljer en avfuktare som tål kyligare klimat. För att få en så låg energiförbrukning som möjligt med din avfuktare är det även viktigt att du väljer en modell med hög kapacitet. Kapaciteten är särskilt viktig om din källare inte är uppvärmd eftersom det kyliga klimatet leder till högre fuktnivåer och därmed till mer jobb för avfuktaren. Ju kraftigare avfuktare du har, desto kortare intervaller behövs för att den effektivt ska avlägsna fukten och desto mindre ström kommer att förbrukas.

 

 

 

Avfuktare till källaren

 

 

 

 

 

Se över och förbättra ventilationen i källaren

 

Alla utrymmen behöver god ventilation för att hålla fukt och oren luft ute. Ett viktigt steg mot en fuktfri källare är därför att se över ventilationen i källaren för att säkerställa att luftombytet är tillräckligt. En generell regel när det kommer till ventilation är att det ska finnas en friskluftsventil per 25 kvadratmeter boyta. Du behöver även se till att dina frånluftsventiler fungerar som de ska, så att den fuktiga och orena luften enkelt kan ventileras ut ur källaren. Efter en tids användning kan ventiler och filter bli smutsiga vilket resulterar i ett sämre luftflöde.

 

» Läs mer om hur du kontrollerar och rengör din ventilation här.

 

Vad ska jag göra om det luktar illa i källaren?

 

Fukt som fått fäste i källarväggarna kan leda till mögeltillväxt eller svamp. Tillväxten leder ofta till en unken lukt i källaren, vilket i många fall är det som gör att vi upptäcker att vår källare har problem från första början.

 

Om du upplever dålig lukt i källaren behöver du gå till botten med orsaken till tillväxten, men du bör även göra någonting åt lukten om du vill att utrymmet ska vara behagligt och hälsosamt att vistas i. Med en ozongenerator sanerar du bort den unkna doften snabbt och effektivt genom att ta död på sporerna som är orsaken bakom problemet. En ozongenerator är ett effektivt verktyg mot illaluktande utrymmen, men eftersom doften endast är en effekt av fukttillväxten hjälper den inte till med att avlägsna själva källan till problemet. För att bli av med fukten bör du istället använda dig av någon av de tidigare nämnda metoderna, som uppvärmning eller avfuktning av utrymmet.

 

Läs mer om hur du blir av med unken doft i källaren här:

 

» Ozongenerator