Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad är en krypgrund?
Fördelar med krypgrund
Vanligt med fuktproblem i krypgrund

Krypgrund - Fukt och vanliga problem

En krypgrund är en riskkonstruktion som ofta drabbas av problem med fukt, mögel och röta. Samtidigt är krypgrund fortfarande en vanlig byggteknik vid nybyggnationer eftersom fördelarna är många, om man bara hanterar risken för fuktproblem.

Vad är en krypgrund?

Krypgrund är en vanlig konstruktion i svenska hus.
Krypgrund ses som en riskkonstruktion för fukt, som kan komma från marken, dålig dränering och via ventilationsluften.
I krypgrunden är det ofta lika kallt som marken under.
Skillnaden mellan krypgrund och äldre torpargrund är främst att krypgrunden har mer isolering i bjälklaget.
En fördel med krypgrund är att vattenläckor eller översvämningar vanligtvis är enklare och billigare att åtgärda än vid andra konstruktioner.

En krypgrund är en grundläggning som utvecklats från den gamla torpargrunden. Torpargrunden utvecklades under 1900-talet och kom framåt 1960-talet att kallas krypgrund. Först bytte man material från granit till olika varianter av betong under 1920-1930-talen. På 1950-talet började man mura med lättbetongblock (ytongblock) på en gjuten sockel och utsidan putsades. På 1960-talet gjorde man mer eller mindre likadant, men ytongblocken ersattes av lecablock. På 1970-talet började man även använda betongbalk i byggandet av krypgrund. Det stora skillnaden mellan krypgrund och torpargrund är mest mängden isolering i bjälklaget.

På grund av att så många hus på krypgrund drabbas av fukt- och mögelangrepp i grunden anses krypgrund vara en riskkonstruktion idag. Man kan dock med enkla medel skydda krypgrunden.

Krypgrundens konstruktion

Grundmuren upp huset från marken och ventileras med ventiler. En krypgrund skall delvis täckas av marken, därför byggs ett djup i marken som täcks över med en geotextilduk. Över duken placeras makadam för att skapa en kapilärbrytande effekt. När makadamet har jämnats placeras en klack som utgör botten för grundmuren. På grundmuren placeras en syll och sist läggs bjälklaget över grunden.

Krångliga ord om huskonstruktion?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Fördelar med krypgrund

Genom att tillföra en liten mängd värme till grunden förhindrar man att kondens bildas och grunden kan skyddas permanent. Därefter finns det bara fördelar med krypgrunden.

  • Skydd mot radon.
  • Enkelt att dra om fasta installationer i huset.
  • Lättare och billigare att åtgärda vattenläckor.

Skulle huset drabbas av en vattenläcka är den oftast enklare att åtgärda än om huset varit byggt på platta på mark. Om exempelvis diskmaskinen läcker kommer vattnet rinna ner i grunden istället för att spridas ut i huset och skadan blir mer lokal och enklare att åtgärda.

Vanligt med fuktproblem i krypgrund

Fuktproblem i krypgrunden är ett vanligt problem och många gånger handlar det mer om när problemen uppstår, snarare än om. Krypgrunden är ett utrymme som utsätts för fukt från många olika håll och vars tillstånd dessutom påverkas av årstiderna och de temperatur och fuktförhållanden som medföljer.

Mikrobiell påväxt, mögel eller röta i krypgrunden är en direkt effekt av för höga fuktnivåer och dessa bör åtgärdas så snart som möjligt. För att förebygga kostsamma reparationer och saneringar är det nödvändigt att besöka och inspektera krypgrunden regelbundet, särskilt under sommaren och hösten då tillförseln av fukt är som störst. 

Läs mer:

» Allt om fukthantering i krypgrund 

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Varför uppstår fuktproblem i krypgrunden?

Den främsta orsaken till för höga fuktnivåer i krypgrunden är temperaturskillnader mellan inomhusluften och luften utomhus. På sommaren är den mycket svalt i krypgrunden och när varm luft ventileras in och kyls ner, stiger den relativa luftfuktigheten eftersom luften inte kan bära lika mycket fukt när den är kall. Om luften inte kan bära alla fukt, kommer det att bildas kondens, men redan en bra bit innan den så kallade daggpunkten, är luftfuktigheten tillräckligt hög för att mögel och röta ska börja växa, även om vi med blotta ögat inte kan avgöra att det är för fuktigt.  

Under vintern får man istället en motsatt effekt, då kall luft utifrån ventileras in och värms upp. Även om luftfuktigheten utomhus vintertid ofta ligger över 85 % kan luften torka ut klimatet i krypgrunden om temperaturen där är högre. Vanligtvis är vintern därför en tid för krypgrunden att återhämta sig, men milda vintrar är det inte säkert att krypgrunden återhämtar sig tillräckligt.

Det är dock inte endast luftens temperatur som kan vara boven bakom fuktproblemen. Vattenläckor, bristfällig dränering eller marklutning in mot grunden är också källor till fukt som bör ses över och åtgärdas. Fukt kan också komma upp i krypgrunden från marken under. Därför är det viktigt med marktäckning i krypgrunden, så att fukten från marken stannar där.

Osäker på om du har fuktproblem i krypgrunden? Här kan du läsa om hur du kontrollerar din krypgrund:

» Kontrollera din krypgrund

Så åtgärdar du fuktproblem i krypgrunden

Det allra bästa och mest effektiva sättet för att avlägsna fukt i krypgrunden är med hjälp av en avfuktare. Oavsett om du redan har problem med fukt, eller om du vill installera en avfuktare i förebyggande syfte är en termisk avfuktare ett mycket bra och säkert alternativ. En avfuktare sänker den relativa luftfuktigheten och ser till att luften i krypgrunden är tillräckligt torr för att risken för mögeltillväxt och fuktskador försvinner.

Det finns många varianter av avfuktare men när det kommer till avfuktning i krypgrund, som är ett utrymme som kan nå låga temperaturer och samtidigt behöver utstå stora halter av fukt, är det viktigt att du väljer rätt typ av avfuktare för att få ett effektivt skydd.

En termisk avfuktare värmer krypgrunden med hjälp av en värmeslinga och sänker på så vis den relativa luftfuktigheten. När krypgrunden är varm blir temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften mindre och krypgrunden skyddas således mot fukt som annars uppstår när varm luft kondenserar i grunden. En termisk avfuktare är ett mycket energisnålt alternativ till krypgrund eftersom den endast arbetar vid behov. 

» Mer om termiska avfuktare

En sorptionsavfuktare är ett mer energikrävande alternativ. Vid de tillfällen då krypgrunden är välisolerad och tät kan en sorptionsavfuktare vara ett alternativ. Det är aldrig lika energieffektivt att välja en sorptionsavfuktare framför en termisk avfuktare, eftersom sorptionstekniken kräver avsevärt mer energi i drift.

» Mer om termiska avfuktare

Vill du hitta en avfuktare till din krypgrund? - Till alla krypgrundsavfuktare