Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar 60-talshus?
Uppvärmning
Ventilation och fukt

60-talshus - Uppvärmning och ventilation

På 60-talet byggde man enplansvillor i tegel. Processen var rationell med prefabricerade delar. Det blev ekonomiskt att investera i ett eget boende och byggandet tog fart i landet.

Vad kännetecknar 60-talshus?

På 60-talet dominerade enplanshusen. Nästan 90 % av alla enfamiljshus som byggdes var enplansvillor.
Eldning med olja fortsatte att vara populärt även på 60-talet.
Självdragsventilationen hölls igång med hjälp av eldningen.
Krypgrund blev en relativt vanlig konstruktion under 60-talet, även om platta på mark fortfarande användes flitigt.
På 60-talet byggde man rationellt och fönstren saknade spröjs. Man hade även vädringslucka.

60-talet präglades av framtidstro och tillväxt; en period som kallas rekordåren. Miljonprogrammet lanserades 1965, och även om det är känt för sina flerfamiljshus, byggdes det också många småhus. Efterfrågan på småhus steg och byggnadsprocessen rationaliserades med grova dimensioner och former till följd.

Det typiska 60-talshuset är en enplansvilla i tegel eller mexitegel. I början av 60-talet putsades teglet ofta, men mot slutet lämnades det vanligtvis som det var. Nästan 90 % av alla enfamiljshus som byggdes under perioden, bestod av ett plan. Grunden var ofta gjuten, men även krypgrund användes flitigt. Olika fasadmaterial kontrasterades mot varandra och taket hade vanligtvis en flack lutning eller nästan helt platt.

  1. På 60-talet skedde uppvärmningen ursprungligen genom att elda olja. Ett vattenburet uppvärmningssystem var standard. Ofta har man sedan dess bytt värmekälla till någon form av värmepump.
  2. Vinden skyddades förr i tiden från fuktproblem tack vare spillvärme från skorstenen. Idag kan fuktproblem vara vanliga om luft läcker in från boytan. Fukt på vinden kan också tillkomma till följd av dålig ventilation som är ett direkt resultat av renoveringar. Tänk också på att taket behöver skötas.
  3. Självdragsventilationen fungerade ofta bra förr, när husets konstruktion bidrog till ett tillräckligt luftombyte genom eldning och sämre isolering. Dagens renoveringar har försämrat ventilationen, som ofta behöver kompletteras med ventiler eller mekanisk frånluft.
  4. Tappvarmvattnet och huset värms ofta med samma panna.
  5. På 60-talet blev det vanligt med krypgrund som ofta drabbas av fuktproblem. Platta på mark och källare förekommer också i hus från denna tiden. Dessa hade invändig isolering och drabbades ofta av problem med mögel och röta till följd.
Krångliga ord om husrenovering?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Uppvärmning och energi på 60-talet

På 60-talet var oljepanna och vattenburen värme standard. Idag väljer många att byta ut oljepannan mot exempelvis en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump för mer ekonomisk uppvärmning. Värmekällan värmer också husets tappvatten.

Vid byte från eldning till exempelvis en värmepump, måste du se till att pannrummet får värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Detta är lätt ordnat, med en ny radiator. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) i huset är tillräcklig, eftersom eldning gynnar luftflödet.

Glöm inte att elsystemet kan behövas ses över i 60-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:

Fukt i 60-talshus

60-talshus har ofta problem med fukt och mögel. Detta beror exempelvis på att husbyggen skulle vara rationella och billiga, och att man använde nya tekniker och material.

Många hus byggdes på krypgrund under 60-talet. En riskkonstruktion, som ofta får problem med mögel. Samtidigt kan man åtgärda problemen relativt enkelt och få ett välmående hus. Det är svårare att åtgärda problem med de plattor på mark och källare (också riskkonstruktioner), som byggdes med invändig isolering. Ofta byggde man med reglar mot betongen, som sedan har sugit upp fukt och sprider mögel in i huset.

Efter oljekrisen och senare tiders fokus på låg elförbrukning har man ofta vidtagit energieffektiva åtgärder i 60-talshuset. Det kan röra sig om byte till en värmepump, byte av fönster eller tilläggsisolering. Sådana förbättringar försämrar som regel ventilationen, vilket kan leda till problem med fukt. Fuktproblem kan också uppstå i gamla badrum och tvättstugor, eller när huset får nya invånare som duschar längre.

De platta taken som blev populära på 60-talet drabbas oftare av fuktskador än andra tak, eftersom de är extra utsatta för regn och snö, som stannar på taket. Men även hus med brantare tak och vind kan drabbas av fuktproblem på vinden, om man byter värmekälla och vinden inte längre får spillvärme. Detsamma gäller pannrum.

Läs vidare om 60-talets ventilation nedan.

Läs mer:

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

60-talets ventilation

På 60-talet var självdragsventilation fortfarande standard. När man sedan har bytt till mer välisolerade fönster, isolerat mera och bytt till en värmekälla utan eldning, blir självdragsventilationen undermålig. Kontrollera därför om ventilationen är tillräcklig, eftersom dålig ventilation kan leda till hälsoproblem och att huset drabbas av fuktproblem som mögel och röta. Att installera nya friskluftsventiler eller frånluftsfläktar i våtutrymmen är förvånansvärt enkelt, om detta skulle behövas, och på så vis kan man slippa onödiga problem.

Ohälsosamma material kan finnas i 60-talshuset, exempelvis radonhaltig blåbetong, asbest, tryckimpregnerat virke, formaldehyd i spånskivor  eller PCB. God ventilation minskar riskerna med skadliga material i huset, även om det naturligtvis även är bra att byta ut olämpliga material.

Läs mer: