Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar gamla torp?
Uppvärmning och ventilation förr
Fukt i torp - orsaker och åtgärder

Gamla torp - Uppvärmning och ventilation

Det gamla torpet används idag ofta som sommarstuga eller fritidshus. Det har med tiden målats med Falu rödfärg och renoverats och byggts om i omgångar. Vi går igenom hur torpet är konstruerat, och vad du ska tänka på för att torpet ska må bra.

Ordlista
Gamla torp

Dagsverke: En arbetsdag. Torparen betalade hyra för sitt torp i form av ett visst antal dagsverken eller arbetsdagar hos markägaren. Arbetsdagar på över 12 timmar var vanligt.

Falu rödfärg: En slamfärg som färgas av pigment från Falu gruva. Länge var rödfärgade hus ett tecken på rikedom. Det är först på 1800-talet vanliga bönder och torpare började måla sina hus.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Korsvirkeshus: Korsvirkeshus är vanliga i sydligaste Sverige. De består av korsande bjälkar och stöd, som bildar trekantiga eller fyrkantiga fack, som fylls med exempelvis murbruk.

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Skiftesverk: Består av stolpar med spår, som håller liggande plankor på plats.

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Torpargrund: en grund med låga grundmurar och en luftficka under huset.

Underhållsvärme: Uppvärmning till en lägre temperatur, så att huset skyddas mot fukt och frysskador. Läs mer

Vattenburet uppvärmningssystem: Huset värms med hjälp av vatten som går genom rör till radiatorer eller golvvärme. Ett effektivt system som inte hindras av stängda dörrar. Läs mer

Uppvärmning av tappvatten kan ske på olika sätt. Det är inte ens säkert att det finns rinnande vatten, kanske hämtar du vatten i en brunn. Om torpet har el, finns smarta små varmvattenberedare, som passar i sommarstugor och även energisnåla alternativ med värmepumpsteknik.

Glöm inte att elsystemet kan behövas ses över i det gamla torpet, beroende på när detta gjordes senast.

Vad kännetecknar gamla torp?

Torpet byggdes i det material man kunde få tag på. Därför ser man många lokala särdrag. Liggande timmer var vanligt i större delen av landet.
Eldstaden i torpet stod för både matlagning och uppvärmning. Idag har man kanske lagt till elelement.
Torpets självdragsventilation fungerade automatiskt i och med eldning och otätheter.
Torpet stod vanligtvis på en torpargrund, som mådde bra av spillvärmen från murstocken.
Fuktproblem är vanligt när eldningen är sporadisk och torpet kanske står kallt långa perioder.

Ett torp var en mindre gård, som en torpare hyrde. Hyran betalades ofta i form av dagsverken. Under andra halvan av 1800-talet minskade antalet torp till hälften och man började betala arrende. Det var också många torpare som köpte loss sina torp. Dagsverkesarbete förbjöds 1943, och begreppet torp kom snart att betyda en liten, äldre stuga på landet. 

Torpet byggdes i det material man kunde få tag på. Därför ser man många lokala särdrag. Liggande timmer var vanligt i större delen av landet, medan korsvirkeshus främst förekommer i de sydligaste delarna av landet, som tidigare tillhörde Danmark. Skiftesverk användes också i vissa områden. Grunden var en så kallad torpargrund, och taket bestod ofta av torv på ett lager näver eller kluvet timmer. I områden där skiffer fanns att tillgå, använde man ofta detta, och i söder var det vanligt med halmtak. Idag är det ovanligt med originaltak, men torpargrunden består.

Uppvärmning och isolering förr i tiden

  1. Torpets självdragsventilation kan bli lidande vid renoveringar. 
  2. Torpet värmdes genom eldning. Idag kanske det finns en luftvärmepump eller elradiatorer som komplement.
  3. En välventilerad torpargrund med spillvärme från eldstaden, klarade sig ofta bra mot fukt, men förutsättningarna har förändrats.
  4. Sämre ventilation och brist på spillvärme från murstocken, kan ge fuktproblem på vinden.
  5. Förr bars vatten in. Idag kanske det finns rinnande vatten och en liten varmvattenberedare

 

I torpet fanns vanligtvis en eldstad, som användes för både matlagning och uppvärmning av hus. Kakelugnar förekommer också och på 1800-talet kom vedspisen, som förenklade matlagningen; det blev renare i köket och enklare att baka.

Man isolerade husen med exempelvis lavar och mossor i springorna mellan timmerstockarna, och inne i huset isolerade man med mattor på golvet och bonader på väggarna. På vintern täckte man för runt torpargrunden med granris eller snö, för extra isolering. Ofta har man förbättrat stugans isolering vid olika renoveringar.

Numera eldas det sporadiskt i torpen, och många stugor står kalla under vinterhalvåret. Det är också mycket vanligt att man har installerat en luft-luftvärmepump, i och med att vattenburet uppvärmningssystem oftast saknas. Med luft-luftvärmepumpen kan man ha underhållsvärme under vinterhalvåret, och skydda det gamla torpet från fuktproblem och sönderfrusna rör.

Uppvärmning av tappvatten kan ske på olika sätt. Det är inte ens säkert att det finns rinnande vatten, kanske hämtar du vatten i en brunn. Om torpet har el, finns smarta små varmvattenberedare, som passar i sommarstugor och även energisnåla alternativ med värmepumpsteknik.

Glöm inte att elsystemet kan behövas ses över i det gamla torpet, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:

Fukt i gamla torp

Det gamla torpet klarade sig ofta mycket bra från fuktproblem, då det byggdes. Torpargrunden var ofta välventilerad och fick spillvärme från murstocken. Huset i sig var dåligt isolerat och därför välventilerat. Dessutom använde man som regel beprövade byggmetoder. Torp byggdes på liknande sätt i flera hundra år. Idag dyker det ständigt upp nya material och tekniker, som lovar att de ska lösa tidigare problem, med följden att nya problem uppstår.

När torpet inte längre får samma omsorg, som under torparens tid, uppstår ofta problem med fukt och mögel. Renoveringar, som tilläggsisolering eller byte av fönster, påverkar husets ventilation till det sämre. Utan spillvärme blir luftfuktigheten i torpargrunden och på vinden högre och ett gynnsamt klimat för mögel och röta uppstår. Även boytan kan drabbas av fuktproblem om huset står kallt under vintern.

Det finns praktiska lösningar för att skydda vind och torpargrund från fukt, och en luft-luftvärmepump med underhållsvärme och avfuktningsfunktion, kan ge ett gott skydd till boytan under vintern.

Läs mer:

» Fuktskydd med avfuktare

Det gamla torpets ventilation

Det gamla torpet hade självklart självdragsventilation. Isoleringen var bristfällig, eldstaden drev på luftflödet och det fanns knappt någon risk att ventilationen blev för dålig. Men en ventilation som fungerade utmärkt då, fungerar ofta mycket dåligt idag till följd av annan användning och många renoveringar.  Om torpet används till sommarstuga är dålig ventilation sällan ett problem för de som bor där. Man öppnar helt enkelt fönstren och vädrar vid behov. Däremot kan dålig ventilation leda till problem med fukt (se ovan) och det kan vara idé att installera nya friskluftsventiler, för att undvika dyra fuktproblem.

Läs mer:

» Ventiler, fläktar och avfuktare för torpet