Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar gamla torp?
Uppvärmning och ventilation förr
Fukt i torp - orsaker och åtgärder

Gamla torp - Uppvärmning och ventilation

Det gamla torpet används idag ofta som sommarstuga eller fritidshus. Det har med tiden målats med Falu rödfärg och renoverats och byggts om i omgångar. Vi går igenom hur torpet är konstruerat, och vad du ska tänka på för att torpet ska må bra.

Vad kännetecknar gamla torp?

Torpet byggdes i det material man kunde få tag på. Därför ser man många lokala särdrag. Liggande timmer var vanligt i större delen av landet.
Eldstaden i torpet stod för både matlagning och uppvärmning. Idag har man kanske lagt till elelement.
Torpets självdragsventilation fungerade automatiskt i och med eldning och otätheter.
Torpet stod vanligtvis på en torpargrund, som mådde bra av spillvärmen från murstocken.
Fuktproblem är vanligt när eldningen är sporadisk och torpet kanske står kallt långa perioder.

 Ett torp var en mindre gård, som en torpare hyrde. Hyran betalades ofta i form av dagsverken. Under andra halvan av 1800-talet minskade antalet torp till hälften och man började betala arrende. Det var också många torpare som köpte loss sina torp. Dagsverkesarbete förbjöds 1943, och begreppet torp kom snart att betyda en liten, äldre stuga på landet.  

Torpet byggdes i det material man kunde få tag på. Därför ser man många lokala särdrag. Liggande timmer var vanligt i större delen av landet, medan korsvirkeshus främst förekommer i de sydligaste delarna av landet, som tidigare tillhörde Danmark. Skiftesverk användes också i vissa områden. Grunden var en så kallad torpargrund, och taket bestod ofta av torv på ett lager näver eller kluvet timmer. I områden där skiffer fanns att tillgå, använde man ofta detta, och i söder var det vanligt med halmtak. Idag är det ovanligt med originaltak, men torpargrunden består.

Illustration gammalt torp

 

  1. Gamla torp har självdragsventilation, och luftflödet hålls igång av eldningen. Mer isolering och mindre eller ingen eldning kan skapa problem med otillräcklig ventilation. 
  2. Torpet värmdes genom eldning. Idag kanske det finns en luftvärmepump eller elradiatorer som komplement.
  3. En välventilerad torpargrund med spillvärme från eldstaden, klarade sig ofta bra mot fukt, men förutsättningarna har förändrats.
  4. Sämre ventilation och brist på spillvärme från murstocken, kan ge fuktproblem på vinden.
  5. Förr bars vatten in. Idag kanske det finns rinnande vatten och en liten varmvattenberedare

 

Krångliga ord om huskonstruktion?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

 

Uppvärmning, el och isolering förr i tiden

I torpet fanns vanligtvis en eldstad, som användes för både matlagning och uppvärmning av hus. Kakelugnar förekommer också och på 1800-talet kom vedspisen, som förenklade matlagningen; det blev renare i köket och enklare att baka. Man isolerade husen med exempelvis lavar och mossor i springorna mellan timmerstockarna, och inne i huset isolerade man med mattor på golvet och bonader på väggarna. På vintern täckte man för runt torpargrunden med granris eller snö, för extra isolering. 

Uppvärmning i torpet

Numera eldas det sporadiskt i torpen, och många stugor står kalla under vinterhalvåret. Det är också mycket vanligt att man har installerat en luft-luftvärmepump, i och med att vattenburet uppvärmningssystem oftast saknas. En luftvärmepump är ett energisnålt komplement för att få värme om torpet används året runt, men luftvärmepumpen kan också ge underhållsvärme under vinterhalvåret, och skydda det gamla torpet från fuktproblem och sönderfrusna rör.

Varmt tappvatten i torp

Uppvärmning av tappvatten kan ske på olika sätt. Det är inte ens säkert att det finns rinnande vatten, kanske hämtar du vatten i en brunn. Om torpet har el, finns smarta små varmvattenberedare, som passar i sommarstugor och även energisnåla alternativ med värmepumpsteknik. Har du inte el, kan du istället välja att använda en gasolvarmvattenberedare för att få varmt vatten.

Finns el eller vill du producera egen?

El är som sagt inte en självklarhet i gamla torp, men numera ändå vanligt. Saknar du el, finns smarta lösningar för att själva producera lite el till belysning och kanske några andra bekvämligheter. Glöm inte att elsystemet kan behövas ses över i det gamla torpet, beroende på när detta gjordes senast.

 

Läs mer:

 

Gasolvarmvattenberedare
Att värma vatten med gasol är perfekt för dig som vill få varmt vatten i en sommarstuga utan uppkoppling mot elnätet.

 

Fukt i gamla torp 

Det gamla torpet klarade sig ofta mycket bra från fuktproblem, då det byggdes. När torpet inte längre får samma omsorg, som under torparens tid, uppstår ofta problem med fukt och mögel.

Torpargrunden var ofta välventilerad och fick spillvärme från murstocken och på vintern täpptes ventilationen till med exempelvis snö runt grunden, för att värmen skulle stanna i grunden. Även vinden fick spillvärme från murstocken, och denna spillvärme skyddade både grund och vind från problem med fukt. Numera används många torp som sommarstugor och står helt kalla delar av året. Även i torp som bebos året runt eldas det inte alltid så flitigt som förr i tiden. Detta är en vanlig orsak till fuktproblem i torpargrunder och på vindar.

Dessutom använde man som regel beprövade byggmetoder; torp byggdes på liknande sätt i flera hundra år. Idag dyker det ständigt upp nya material och tekniker, som lovar att de ska lösa tidigare problem, och många gånger är det så, men ibland uppstår nya problem och situationer som man inte hade förutsett.

Det finns praktiska lösningar för att skydda vind och torpargrund från fukt. Att låta torpet få tillgång till åtminstone underhållsvärme under vinterhalvåret ger ett visst skydd mot fuktproblem. Du kan behöva ytterligare åtgärder i grunden och på vinden, exempelvis i form av marktäckning i torpargrunden och avfuktare både på vind och i grund.

 

Läs mer: 

» Fuktskydd med avfuktare

 

Krångliga ord om fukt?
Ta hjälp av vårt fuktlexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

 

Det gamla torpets ventilation 

Det gamla torpet hade självklart självdragsventilation. Isoleringen var bristfällig, eldstaden drev på luftflödet och det fanns knappt någon risk att ventilationen blev för dålig. Men en ventilation som fungerade utmärkt då, fungerar ofta mycket dåligt idag till följd av annan användning och många renoveringar.  Om torpet används till sommarstuga är dålig ventilation sällan ett problem för de som bor där. Man öppnar helt enkelt fönstren och vädrar vid behov. Däremot kan dålig ventilation leda till problem med fukt (se ovan) och det kan vara idé att installera nya friskluftsventiler och frånluftsfläktar, för att undvika dyra fuktproblem.

Används torpet året runt är det ännu viktigare att se över ventilationen, eftersom dålig ventilation hänger ihop med en rad hälsobekymmer. Vill du ha god ventilation utan att förlora så mycket av den uppvärmda energin i torpet, finns smarta lösningar du kan använda dig av.

 

Läs mer: