Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Vad kännetecknar ett sekelskifteshus?
Uppvärmning och ventilation i sekelskifteshus
Fuktproblem - orsaker och åtgärder

Sekelskifteshus - Uppvärmning och ventilation

Sekelskifteshus är mycket populära med sin snickarglädje och gedigna stomme. Vi går igenom tidstypiska fenomen, vilka renoveringar som kan ha utförts de senaste hundra åren och vad i sekelskifteshuset som kan behöva lite extra uppmärksamhet. Allt du behöver veta, om du bor i eller funderar på att flytta till en sekelskiftesvilla.

 

Vad kännetecknar sekelskifteshus?

Sekelskifteshus är mycket populära med sin snickarglädje.
Från början värmdes sekelskifteshuset genom eldning i kakelugn.
Självdragsventilationen funkade bra, så länge man värmde huset genom eldning.
Källaren var traditionellt inte boyta.
Fuktproblem uppstår ofta när husets förutsättningar och användning förändras.

Runt sekelskiftet uppstod villaområden för arbetarklassen utanför städerna och egnahemsrörelsen startade. Kostnaden var hög och många hade inte råd. Snart började även rikare samhällsklasser att flytta ut från stan och även lyxiga villaområden växte fram, exempelvis Djursholm i Stockholm.

Sekelskifteshusen präglas av snickarglädje. De byggdes med traditionellt hantverkskunnande, men industrierna hade tagit över träproduktionen med resultatet att paneler och figursågat blev förhållandevis billigt och superpopulärt. Början av det nya seklet präglades av jugend och nationalromantik. Man ville ha en ny start och tog avstånd från det som varit populärt på 1800-talet och industrialismen, samtidigt som man vurmade för det gamla bondesamhället. Det blev populärt med hantverk, ljus inredning och allt större fönster, jämfört med slutet av 1800-talet då det skulle vara mörkt, murrigt och belamrat inne.

På 1890-talet var det vanligt med omväxlande stående och liggande panel på fasaden. Putsade fasade med detaljer i trä blev populärt i början av 1900-talet och på 1910-talet blev det inne med mörka fasader av locklistpanel eller tegel. Liggande spontad panel var vanligt förekommande under hela perioden.

Uppvärmning och energi runt sekelskiftet

  1. Sekelskifteshuset värmdes av kakelugnar men idag är det vanligt att det finns ett vattenburet uppvärmningssystem i huset. 
  2. Vinden skyddades förr i tiden från fuktproblem tack vare spillvärme från skorstenen. Idag kan fuktproblem vara vanliga om luft läcker in från boytan. Tänk också på att taket behöver skötas.
  3. Sekelskifteshusets självdragsventilation fungerade ofta bra förr, när husets konstruktion bidrog till ett tillräckligt luftombyte genom eldning och sämre isolering. Dagens renoveringar har försämrat ventilationen, som ofta behöver kompletteras med ventiler eller mekanisk frånluft. 
  4. Om det finns ett vattenburet värmesystem i huset kombineras detta ofta med tappvarmvatten. 
  5. Källare förekommer ofta i sekelskifteshus. En fuktig källare är ett vanligt förekommande problem som uppstått i och med att källaren används som boyta idag. Även sekelskifteshus med torpargrund behöver vara uppmärksamma på fuktproblem till följ av liknande renoveringar. 

 

Sekelskifteshuset värmdes från början av kakelugnar. Idag blir vi överlyckliga om det finns en kakelugn i huset, men när man är beroende av den som uppvärmningskälla, är det en hel del jobb med att hugga ved och underhålla eldar i flera olika rum. Det tar tid innan en kall kakelugn avger värme, men värmen håller länge. Vedspisen hade en självklart plats i köket.

Idag är det vanligt att sekelskifteshuset har ett vattenburet uppvärmningssystem och man kan därför relativt fritt välja värmekälla, som vanligtvis även värmer husets tappvatten. Vilken värmekälla som finns installerad beror i stor utsträckning på vid vilken tid värmekällan senast byttes ut. Vedpannor, oljepannor, pelletspannor och värmepumpar har varit populära i olika tidsperioder. Idag väljer de flesta en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump.

När uppvärmningen förändras är det viktigt att komma ihåg ventilationen (se nedan). Dessutom kan pannrummet behöva uppvärmning, om det inte längre får spillvärme från pannan. Detta är lätt ordnat och på så vis undviker man dyra fuktproblem.

Tänk också på att elsystemet kan behövas ses över i 20-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:

» Energieffektiv uppvärmning med värmepump

Fukt i sekelskifteshus

Fuktproblem i sekelskifteshus beror sällan på några ursprungliga konstruktionsfel, utan på bristande underhåll eller ogenomtänkta renoveringar, där minskad ventilation är en bieffekt (se nedan).

Runt sekelskiftet blev det allt vanligare med källare under huset och på 1910-talet var källaren standard. Husen byggdes ofta i sluttningar och hade en hög grund/källare i huggen natursten eller betongsten framåt slutet av perioden. Utsidan var ofta putsad. Källaren var inte avsedd som boyta och det var därför inga större problem om där var fuktigt. Har du ett sekelskifteshus bör du göra om dräneringen med jämna mellanrum och säkerställa att källaren har tillräcklig ventilation, för att undvika problem med fukt. Torpargrund förekommer också under den här perioden, särskilt i slutet av 1800-talet och här är det vanligt med fuktproblem, om grunden inte längre får spillvärme från murstocken. En avfuktare tar hand om problemet.

Uppe på huset fanns brutna tak eller sadeltak i material såsom spån, tegel, skiffer, röd eller grön plåt. Taken var ofta branta och det var vanligt med takkupor. Spillvärme från skorstenen skyddade mot fuktproblem. Taket måste läggas om med jämna mellanrum, för att undvika läckage. Vinden kan även få problem med fukt om luft läcker inifrån boytan. Det finns smarta avfuktare för vinden, som ger ett gott skydd.

Möjligtvis hade sekelskiftesvillan rinnande vatten, och de allra lyxigaste villorna på den tiden hade faktiskt badrum. Rinnande vatten och badrum har sedan dess installerats i mer eller mindre alla sekelskifteshus, men det är viktigt att komma ihåg att huset ursprungligen inte konstruerades för den användning av vatten vi ser idag. Ventilationen måste ha hängt med i förändringarna – se nedan. Glöm inte heller att husets balans kan rubbas om det äldre paret, som duschade en gång i veckan, byts ut mot en småbarnsfamilj eller flera långduschande tonåringar.

Läs mer:

» Avfuktare för effektivt fuktskydd

Sekelskiftets ventilation

I sekelskifteshuset fanns självklart självdragsventilation. Flera delar av husets konstruktion bidrog till att hålla självdragsventilationen igång, såsom uppvärmning genom eldning, sämre isolering och de klassiska gamla spröjsade fönstren som släppte igenom en hel del luft. När sekelskifteshuset sedan renoverats i omgångar har detta påverkat ventilationen. Byte av värmekälla, tilläggsisolering och nya välisolerade fönster minskar ventilationen, vilket kan leda till problem med fukt, mögel och röta. Kontrollera alltid husets ventilation i samband med stora renoveringar. Det är relativt enkelt att installera nya friskluftsventiler och även mekanisk frånluft, om detta skulle behövas och på så vis slippa onödiga och dyra problem.

I ett hus som är över hundra år gammalt, kan det dyka upp alla möjliga material, som man slutat använda på grund utav att de är farliga. Det kan exempelvis röra sig om asbest, PCB eller kanske radonhaltig blåbetong. Med en god ventilation blir konsekvenserna av skadliga material mindre, även om det bästa naturligtvis är att göra sig av med dem.

Läs mer:

» Ventiler, fläktar och avfuktare för bra inomhusklimat


Ordlista för sekelskifteshus

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Jugend: från tyskans ungdom. Betoning av hantverksmässighet och en strävan att frigöra sig från äldre stilar. Inspiration från naturen, med mycket böjar och slingrande former.

Locklistpanel: Eller lockläktpanel. Panel där brädorna är olika breda, vanligtvis består det främre lagret av smalare läkt (list). Vid lockpanel används istället lika breda brädor.

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Nationalromantik: En konststil där man inspirerades av traditionell svensk stil, både från bondesamhället och högre stående klasser. Hantverksmässighet var viktigt.

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Snickarglädje: trädekorationer på byggnader – ofta i snirkliga former.

Spontad panel: Panel där plankorna sågats så att de passar i varandra.

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Torpargrund: en grund med låga grundmurar och en luftficka under huset. Modernare versioner kallas krypgrund.

Undrar du över ett ord som inte finns i lexikonet? Kolla vårt huslexikon!