Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vanliga problem i sommarstugor
Värme, varmatten och el till sommarstuga
Energibesparing i sommarstugan

Sommarstuga och fritidshus

I Sverige finns ungefär 580 000 fritidshus, så många svenskar njuter av helger och semestrar i denna typ utav bostad. Oavsett om din sommarstuga är ett gammalt torp eller en nybyggd stuga så finns det saker du bör tänka på för att få en så välmående och energismart sommarstuga som möjligt. Här går vi igenom tips och råd för dig som har en sommarstuga eller ett fritidshus.

Vad kännetecknar sommarstuga och fritidhus?

Många sommarstugor är gamla torp. Men även vid nyare sommarstugor är standarden lägre än för vanliga bostadshus.
En luftvärmepump kan ge underhållsvärme, härligt värme, men också kyla under sommaren.
Fuktproblem är vanligt i sommarstugor, särskilt om de står ouppvärmda under vintern.
I sommarstugor är det vanligt med lite mindre varmvattenberedare.
Det finns enkla solpanelslösningar med batteri, som ger tillgång till el i sommarstugor.

Gemensamt för många sommarstugor och fritidshus är att de håller lägre standard än permanentboenden. Det innebär att de ofta har självdragsventilation, begränsad uppvärmning och mindre isolering. Tillsammans skapar dessa förutsättningar en optimal miljö för fukt att få fäste i konstruktionen. Fukten kan bidra till mögel- och svamptillväxt och är ofta orsaken bakom den vanligt förekommande sommarstugelukten som många av oss möter när vi besöker våra fritidshus. Ofta har också sommarhusen begränsad, eller ingen tillgång till rent vatten. Här går vi igenom vad du behöver tänka på och vilka åtgärder du kan ta för att säkerställa en så välmående och energismart sommarstuga som möjligt.

Är din sommarstuga ett gammalt torp? Läs mer om hur du tar hand om ditt torp här:

» Gamla torp

Annan lagstiftning för fritidshus

Att fritidhus och sommarstugor har lite lägre standard än vanliga villor, beror dels på att många är gamla torp, men en annan väsentlig anledning är att reglerna ser annorlunda ut även vid nybyggnation. Fritidshus är undantagna från en del plan- och byggnadslagstiftningen och detta gäller särskilt bostadsutformning, energihushållning och tillgänglighet, exempelvis finns inte samma krav på rumshöjd.

Krångliga ord?
Ta hjälp av vårt huslexikon för att reda ut vad de krångliga termerna betyder.

Vanliga problem i sommarstugor

För höga fuktnivåer är ett vanligt förekommande problem i svenska sommarstugor. Problemet uppstår oftast i samband med att fritidshusen står tomma och kalla under vinterhalvåret. Att fukten letar sig in och stannar kvar i byggnaden beror ofta på en kombination av självdragsventilation, undermålig uppvärmning och att sommarstugan ofta är dåligt isolerad. En fuktig sommarstuga är inte bara ett problem för konstruktionen och för att fukten innebär en ökad risk för mögelskador. För höga fuktnivåer påverkar även energiförbrukningen som ökar i takt med att vi behöver värma upp och ibland avfukta fritidshusen mer när vi väl är på plats.

Vanliga problem i fritidhus:

  • Fukt, mögel och röta
  • Sommarstugelukt
  • Undermålig ventilation
  • Lite isolering
  • Värmeläckage och energiförluster
  • Smutsigt tappvatten

Orsaker till fukt i sommarstugan

De allra flesta sommarstugorna har så kallad självdragsventilation. Självdragsventilation innebär att luftcirkulationen sker naturligt med hjälp av temperaturskillnader och lufttryck. I byggnader med självdragsventilation fungerar ventilationen som bäst när temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften är som störst.

självdragsventilation

Självdragsventilation är konstruerad så att förbrukad luft utan mekanisk hjälp ska dras ut ur huset och ny luft ska leta sig in.

Fuktproblem är också en naturlig följd av att ett utrymme står kallt. I många äldre sommarstugor är det vanligt att en braskamin eller kakelugn är den enda värmekällan, kanske kompletterad med några element. Det är också vanligt att sommarstugor och fritidshus står kalla under vinterhalvåret, om de inte används. Den relativa luftfuktigheten blir högre när luft kyls ner. Att ett utrymme värms upp är därför ett skydd mot fukt och mögel. Sommarstugor som står kalla drabbas därför oftare av problem med fukt och mögel.

Sommarstugor och fritidshus är ofta byggda på en gammal torpargrund eller en nyare krypgrund. Dessa utrymmen drabbas särskilt av fuktproblem, vilket återigen hänger ihop med brist på uppvärmning. En torpargrund fick förr i tiden spillvärme när det eldades i husets eldstad, vilket såg till att luftfuktigheten höll en bra nivå. När man numera eldar sällan eller kanske inte alls riskerar grunden att drabbas av mögel och i värsta fall röta.

Så åtgärdar du vanliga problem i fritidshus

En byggnad behöver alltid uppvärmning tillsammans med god ventilation och avfuktning för att må bra i längden och för att vi ska trivas i huset. 

Energismarta åtgärder mot fukt i sommarstugan

När det kommer till att säkerställa ett välmående inomhusklimat i sommarstugan, för en så låg energiförbrukning som möjligt, är en luftvärmepump ditt bästa val. Många upplever det oekonomiskt eller onödigt att värma sommarstugan under de perioder då byggnaden står tom, men ofta kan det vara ett bra val i längden, då värme är det bästa skyddet mot fukt.

En luftvärmepump med underhållsvärme är ett optimalt komplement om du har en braskamin eller element i sommarstugan och bör med fördel vara i drift under de perioder då stugan står tom. Värmen som genereras håller fukten borta samtidigt som luften kontinuerligt renas via filtret i värmepumpen. Du får ett förbättrat luftflöde, renare inomhusluft och mindre fukt för en lägre energiförbrukning än om du använder direktverkande el. Dessutom kan du i många fall välja en värmepump med fjärrstyrning, så att du enkelt kan ställa in temperaturen hemifrån. När du sedan bestämmer dig för att besöka sommarstugan kan du därmed säkerställa att temperaturen är lagom innan du är på plats. Att värma sommarstugan tar kortare tid och drar mindre energi om du har underhållsvärme igång eftersom luftvärmepumpen slipper arbeta för fullt från början.

Luftvärmepump till sommarstugan
Här kan du se utvalda luftvärmepumpar som passar särskilt bra till sommarstugan eller fritidshusets förutsättningar.

Förbättra ventilationen i sommarstugan

Om din sommarstuga har självdragsventilation, och därmed lider större risk för att drabbas av fukt under vintern, bör du börja med att se över och komplettera dina ventiler. Ett tydligt tecken på undermålig ventilation är kondensbildning inomhus, oftast i nederkant av fönstret. Se till så att du har tillräckligt många friskluftsventiler respektive frånluftsventiler installerade och att de är rätt placerade. Frisk luft ska komma in via sovrum, vardagsrum och allrum medan frånluften ska ventileras ut via kanaler i kök och våtrum. Du bör ha en friskluftsventil per 25 kvadratmeter boyta. Det finns gott om energismarta lösningar som gör att du inte måste förlora energi på att ventilera ut uppvärmd luft.

Om du redan har problem i sommarstugan

Möts du av unken doft eller har din sommarstuga synliga fuktfläckar i tak eller på väggar? Det bästa alternativet är att avfukta luften med en avfuktare, för att sedan underhålla sommarstugan med värme under året. Avfuktaren tar effektivt bort den överflödiga fukten och fungerar lika bra för att förebygga problem som när problemen redan uppstått. Om du redan har mögeltillväxt i sommarstugan och upplever en unken doft som följd, kan du behöva sanera bort doften med en ozongenerator. Ozongeneratorn tar död på mögelsporerna, men är inte en lösning på det underliggande fuktproblemet och bör därför kombineras med avfuktning eller genom att värma sommarstugan under året.

Förnybara energikällor och varmvatten för dig utan el i sommarstugan

Många äldre sommarstugor och fritidshus står utan el och har därmed begränsade alternativ för uppvärmning och energieffektivisering. Om detta är fallet i just ditt fritidshus kan förnybara energikällor som solpaneler eller vindkraftverk vara ett utmärkt alternativ till att dra el till sommarstugan.

En ny elanslutning kan kosta allt från ungefär 37 000 kr upp till flera hundratusen kronor att installera och beroende på uppvärmningskälla och framtidens elpriser kan kostnaderna variera mycket framöver. Väljer du istället att installera förnybara energikällor som vindkraftverk eller solpaneler sänker du dina energikostnader avsevärt och skapar en möjlighet för att bli helt självförsörjande på el i framtiden. Idag finns det många olika paketlösningar att välja mellan, så att du kan njuta av en sommarstuga med ström oavsett energibehov eller storlek på stugan.

Läs mer:

» Energilösningar till sommarstuga utan el

Varmvatten och värme till fritidshus utan el

Vill du ha varmvatten och värme till sommarstugan men har ingen el indragen? Gasol- och fotogendrivna kaminer och varmvattenberedare är ett utmärkt alternativ till dig som inte planerar att dra el till sommarstugan, men som ändå vill njuta av samma bekvämligheter som du har hemma.

Varmvattenberedare till sommarstuga utan el
Varmvattenberedare på gasol är ett perfekt alternativ för dig som vill ha varmt vatten i en sommarstuga utan el.
Kaminer till sommarstuga utan el
Fotogen- och gasolkaminer passar bra för att få upp värmen i sommarstugor som inte står uppvärmda året runt.

Rent vatten i sommarstugan

Att ha rent vatten i sommarstugan är ingen självklarhet. Kanske har du en egen brunn på tomten, eller har otjänligt tappvatten på annat vis? I stället för att bära dunkar med vatten till och från fritidshuset, kan man investera i ett vattenreningssystem. Det kommer att spara dig både tid och energi. Det finns också vattenreningslösningar för de skärgårdshus som har bräckt vatten, som till exempel skärgårdshus.

Smarta vattenreningslösningar
Som hjälper dig att rena ditt smutsiga vatten i fritidshuset. Glöm tunga vattendunkar och säg hej till smidiga lösningar!