Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Luft-luftvärmepumpens funktioner

En luft-luftvärmepump har många olika funktioner, men det skiljer sig mellan olika modeller. Därför är det viktigt att fundera på vilka funktioner som är viktiga för just dig.

Funktioner för värme

De flesta luft-luftvärmepumpar är i grunden utvecklade för luftkonditionering. I Sverige används de främst för uppvärmning och då kan det vara idé att välja en modell som är utvecklad för just uppvärmning i nordiskt klimat.

Snabb uppvärmning

Vissa luft-luftvärmepumpar har en funktion för snabb uppvärmning. Kan vara praktiskt men drar ofta mycket energi.

Underhållsvärme med luft-luftvärmepump

Underhållsvärme är en praktiskt funktion, där inte full värme behövs. Många luft-luftvärmepumpar har ett speciellt läge för underhållsvärme (ca 10°C), vissa kan inte ställas lägre än 16°C och vissa kan ställas på valfri temperatur mellan exempelvis 10-30°C.

Läs mer om underhållsvärme

Funktioner för kyla

De flesta luft-luftvärmepumpar är utvecklade för att ge luftkonditionering i första hand.

Luftkonditionering med luft-luftvärmepump

Luftkonditionering finns på alla luft-luftvärmepumpar, men kan vara olika effektiv. Om du främst vill ha en luft-luftvärmepump för luftkonditionering bör du titta efter en som ger god effekt vid luftkonditionering.

Snabb kylning

Vissa luft-luftvärmepumpar har funktion för snabb nedkylning. Detta är mycket energikrävande, men kan vara praktiskt.

Funktioner för luftflödet

Eftersom luft-luftvärmepumpen ger luftburen uppvärmning finns det många funktioner runt luften. Naturligtvis går det att ställa fläkten på olika hastigheter.

Luftrening

Luften som passerar genom luft-luftvärmepumpen passerar också olika filter och luftreningsmekanismer, som renar luften från damm, bakterier, virus, mögelsporer och andra föroreningar.

Läs mer om luftrenig

Luft-luftvärmepumpens luftflöde

Alla luftflöden går att ställa in på olika sätt och många luft-luftvärmepumpar har speciella funktioner för luftflödet, som exempelvis riktar luftflödet bort från människor vid uppvärmning och mot människor vid nedkylning.

Funktioner för fukt

En luft-luftvärmepump avfuktar automatiskt luften både i uppvärmning och i luftkonditionering.

Avfuktning med luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpar har också ett speciellt läge för avfuktning, om man vill ha extra avfuktning.

Funktioner för energibesparing

Oftast installerar man en luft-luftvärmepump för att man vill spara energi och luft-luftvärmepumparna är fulla av energibesparande tekniker och funktioner.

Inverterteknik / varvtalsreglering

Idag har de flesta luft-luftvärmepumparna en inverterkompressor, eller varvtalsreglerad kompressor som man kallar det på svenska. Med invertertekniken anpassar luft-luftvärmepumpen driften efter det aktuella behovet, vilket sparar mycket energi.

Närvarosensor

Närvarosensor finns i många luft-luftvärmepumpar, som anpassar temperaturen efter om någon människa är närvarande i rummet eller inte, vilket kan spara lite energi, men kanske inte ger den bästa effekten om man vill värma flera rum.

Luft-luftvärmepumpens avfrostning

Avfrostning sker med lite olika teknik och vissa är mer energisparande än andra. Många luft-luftvärmepumpar har behovsstyrd avfrostning, vilket också sparar energi, jämfört med tidsinställd avfrostning.

Funktioner för ljud

En luft-luftvärmepump låter oundvikligen lite och just därför finns det speciella funktioner för ljudet.

Låg ljudvolym med luft-luftvärmepump

De flesta luft-luftvärmepumparna har ett extra tyst läge, ofta kallat "sleep" eller "quiet mode". För att få ett lägre ljud, minskas fläktens hastighet, vilket innebär att uppvärmningen inte blir lika effektiv.

Läs mer om ljudvolym

Sömnläge

Sömn-funktion innebär oftast bara att ljudvolymen blir lägre, men ibland påverkas även annat för att du ska kunna sova bättre (om luft-luftvärmepumpen är placerad i ett rum där man sover).

Funktioner för kontroll

En fjärrkontroll följer med alla luft-luftvärmepumpar, men det finns oftast fler funktioner för att kontrollera luft-luftvärmepumpen.

Timer

De flesta luft-luftvärmepumparna har någon form av timerfunktion. Ofta finns en veckotimer, så man exempelvis kan ställa in lite lägre värme när ingen är hemma.

Fjärrstyrning av luft-luftvärmepump

Med hjälp av tillbehör finns det möjlighet att fjärrstyra luft-luftvärmepumpen via mobilen. Kommunikationen mellan mobilen och dosan vid luft-luftvärmepumpen kan ske via Internet eller SMS - välj det som passar dig bäst!

Läs mer om fjärrstyrning

Automatisk återstart

De flesta luft-luftvärmepumparna startar automatiskt efter ett strömavbrott.

Funktioner för utseende

Ska luft-luftvärmepumpen placeras väl synligt, vill man gärna ha en snygg luft-luftvärmepump. Eller så behöver man en lite mindre luft-luftvärmepump, för att den ska kunna placeras mer undanskymt ovanför en dörr eller fönster.

Snygg design

Vissa modeller är speciellt framtagna för att de ska vara snygga, exempelvis Mitsubishi HERO

Liten innedel

Det finns också luft-luftvärmepumpar med en lite mindre innedel, som kan placeras ovanför en dörr eller ett fönster. Fujitsu och Daikin har luft-luftvärmepumpar med små innedelar.