Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är en frånluftsvärmepump och hur fungerar den?

En frånluftsvärmepump använder din uppvärmda inomhusluft till att värma upp ditt vattenburna värmesystem. En frånluftsvärmepump passar när ditt hus har mekanisk ventilation och när du har ett vattenburet värmesystem. Med en frånluftsvärmepump i huset kan du spara upp till 65 % av dina energikostnader. Här går vi igenom exakt hur en frånluftsvärmepump fungerar.

Vad är en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump är en hållbar och energisnål värmekälla som värmer upp ditt hus och vatten samtidigt som din ventilation förbättras.

Frånluftsvärmepump och energiåtervinning

Enkelt förklarar återvinner frånluftsvärmepumpen den varma luften som redan finns i ditt hem och använder den för uppvärmning av ditt hushåll eller ditt varmvatten, eller båda. Processen går till som följande:

Så fungerar en frånluftsvärmepump

  1. Varm luft utvinns från varma, fuktiga delar av ditt hus genom ventilationskanaler och transporteras till värmepumpens köldmedium.
  2. När luften når köldmediet börjar värmepumpens kompressor arbeta för att höja temperaturen på luften. Kall luft släpps därefter ut ur huset medan den uppvärmda luften transporteras vidare till husets vattenburna uppvärmningssystem.
  3. Det vattenburna uppvärmningssystemet använder den varma luften till att värma upp ditt hushåll och eventuellt även ditt varmvatten.
  4. Processen pågår kontinuerligt med hjälp av den mekaniska ventilationssystemet som ständigt arbetar med att extrahera varm luft inifrån huset. Eftersom ventilationssystemet gör att luften cirkuleras förbättras ditt inomhusklimat samtidigt som ditt hus värms upp.

Vad krävs för att en frånluftsvärmepump ska fungera?

Frånluftsvärmepumpens arbete med att extrahera varm luft från husets varma delar är beroende av mekanisk ventilation. Det mekaniska ventilationssystemet bör vara installerat i samband med byggnationen av huset, då det varken är ekonomiskt eller praktiskt att installera ett sådant system efter att huset är byggt. Behovet av ett mekaniskt ventilationssystem gör att en frånluftsvärmepump bäst passar vid nybyggnation av din villa, alternativt i hushåll där systemet redan finns på plats.

En frånluftsvärmepump använder sig av husets vattenburna värmesystem för att föra över värmen till huset. Om ditt hus inte är utrustat med ett vattenburet system är det således inte passande att använda en frånluftsvärmepump.

Vilka är fördelarna med en frånluftsvärmepump?

Tack vare den kontinuerliga ventileringen av din villa bidrar frånluftsvärmepumpen med mer än enbart uppvärmning till ditt hem. Värmepumpen bidrar till ett förbättrat inomhusklimat samtidigt som den förser ditt hem med värme och varmvatten. Vidare krävs det mindre energi för en frånluftsvärmepump för att extrahera värme än för andra värmepumpar. Detta beror på att luften inomhus ofta är varmare än den utomhus och det krävs således mindre energi av värmepumpen för att höja temperaturen. Värmepumpar som använder sig av utomhusluften för att värma upp ditt hem behöver istället arbeta hårdare eftersom luften som används har lägre temperaturer och kräver mer arbete för att komma upp i önskvärd temperatur.

Läs mer:

Fördelar med en frånluftsvärmepump