Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer
Tester

Tester av frånluftsvärmepumpar

Testresultat kan ofta vara en hjälp, när man ska välja mellan olika produkter. Oberoende testresultat kan ofta erbjuda mycket nyttig information inför det stora valet.

Få frånluftsvärmepumpar testas

Tyvärr, är det mycket få frånluftsvärmetest som utförs. Det är i princip bara svenska Energimyndigheten som har testat frånluftsvärmepumpar, förutom tillverkarnas egna tester. Dessa tester är dessutom inte särskilt omfattande.

Energimyndighetens test av frånluftsvärme

Energimyndigheten är den stora aktören när det gäller oberoende tester av energiprodukter. I många fall är det SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som utför själva testerna. Energimyndigheten har testat tre frånluftsvärmepumpar. Av de var Nibe F750 klart bäst och visade tydligt på att varvtalreglerade kompressorer (också kallade inverter) ger en betydligt bättre besparing.

Samtidigt måste man ha klart för sig att frånluftsvärmepumpar från kända tillverkare såsom Bosch och IVT, inte har testats. Testet har dessutom ett par år på nacken. Många tillverkare har kommit ut med nya modeller efter detta, exempelvis har ComfortZone som var med i testet kommit med helt ny uppdaterad serie, som du hittar här i vår butik.

Med de testade frånluftsvärmepumparna kunde man som mest spara 65 % av kostnaderna för uppvärmning av hus och tappvarmvatten.

Ta del av Energimyndighetens testresultat

Inga kvalitetstester

Det är också viktigt att veta att vad testerna faktiskt testar. Vanligtvis testar man effekt och kapacitet. Du kan få veta hur mycket du har möjlighet att spara. Det testresultaten inte berättar är vilken kvalitet frånluftsvärmepumpen har. Testet säger ingenting om hur länge frånluftsvärmepumpen håller. Därför rekommenderar vi att du väljer en frånluftsvärmepump av ett välkänt kvalitetsmärke, så att du kan känna dig trygg med att du får en frånluftsvärmepump som håller länge.

Glöm inte priset

Det är lätt att stirra sig blind på att man ska ha det allra bästa. Det är dock viktigt att väga investeringskostnaden mot den aktuella besparingen. Den dyrare frånluftsvärmepumpen kanske ger den allra bästa besparingen, men den som är betydligt billigare kanske ändå är mer lönsam i längden.