Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Energimärkning av frånluftsvärmepump

Energimärkningen på frånluftsvärmepumpar kan vägleda dig, så att du hittar en energieffektiv produkt.

Både bokstäver och färger

Energimärkningen består både av bokstäver och färger. Den bästa energiklassen är grön och beteckningen A+++. Den lägsta energiklassen är G som är röd.

Frånluftsvärmepumpars energimärkning

En frånluftsvärmepump kan ha flera energimärkningsetiketter, eftersom man ibland vill visa effektivitet vid uppvärmning med golvvärm och radiatorer; och uppvärmning av tappvatten. I vissa fall används en systemetikett, eftersom ett kombinerat system, med exempelvis en smart styrning eller solslingor, kan ge en ökad energieffektivitet.

Energimärkning av frånluftsvärmepumpar kom den 26 september 2015. Tidigare modeller omfattas inte av kraven på energimärkningsetikett.

radiator symbol för uppvärmning av hus

Uppvärmning av hus

Symbolen som ser ut som en radiator berättar att det handlar om uppvärmning av själva huset. i kombination med detta anges också vilken framledningstemperatur som gäller. 55 °C används ofta med radiatorer medan 35 °C med golvvärme

kran symbol för tappvatten

Uppvärmning av tappvatten

Symbolen som ser ut som en kran berättar att det handlar om uppvärmning av tappvatten. Här finns en egen skala. Bredvid kranen anger bokstäver vilken storlek på tank det rör sig om. Här används i princip samma storlekar som för kläder, exempelvis XL.

Egen energimärkning för separat tank

Separata ackumulatortankar, som används till frånluftsvärmepumpar utan inbyggd tank, har en egen energimärkning, som istället baseras på energiförluster vid lagring.

energimärkningsetikett Bosch Compress 3000 EW

Exempel på energimärkningsetikett för frånluftsvärmepumpen Bosch Compress 3000 EW.

Blanda inte ihop energisnål och effekt!

Glöm inte att energiklassningen inte säger något om produktens effekt. Vid vilken effekt energiklassen gäller framkommer också på etiketten. Det kan vara så att den produkten som har rätt effekt för ditt hus, inte har den bästa energiklassen. Samtidigt kan rätt val av produkt, ändå ge den mest energieffektiva lösningen i ditt hem, eftersom en produkt som inte passar, aldrig kommer att leva upp till energiklassen som står på etiketten.

Varför finns energimärkning?

Energimärkningen finns i EU, för att hjälpa konsumenter att göra energismarta val. Energimärkningen ställer också krav på tillverkarna, som vet att en hög energiklass är nyckeln till en stor försäljning.