Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vind

Förr i tiden var vinden ett välfungerande utrymme i huset som hade många användningsområden. Historiskt sett har vindarna på gamla hus sällan haft problem med fukt, medan dagens vindar är mer fuktdrabbade än någonsin. Om du har en vind i huset och oroar dig för mögel och fuktskador finns det en logisk förklaring till problemet, och mycket du kan göra i förebyggande syfte.

Varför uppstår fuktproblem på vinden?

De fuktproblem som uppstår på vinden är oftast inte kopplade till vindens konstruktion. I gamla hus fungerade konstruktionen med självdragsventilation och begränsad isolering bra ur en fuktsynpunkt. Med tiden har dock de flesta hus genomgått renoveringar och tilläggsisolering för att spara på värmen vilket på sikt har gjort att fuktproblem blir allt vanligare. När du isolerar huset och får mer värme att stanna kvar inomhus, sänker du även temperaturen på vinden som tidigare värmdes upp av en större mängd spillvärme från husets boyta. Resultatet blir en kallare vind som kyler ner den varma luften som kommer in utifrån eller från andra delar av huset, vilket leder till kondens och en förhöjd relativ luftfuktighet.

En annan vanlig anledning till fuktproblem på vinden är att du bytt till en värmekälla som bättre tar vara på spillvärme från huset. Principen blir då densamma med mindre värme som läcker upp till vinden och desto mer fukt och mögel som får fäste i konstruktionen.

En generell regel är att ju tätare hus du har, desto snabbare kan du förvänta dig för höga fuktvärden på vinden. Så vad är då lösningen? Många tror att en förbättrad ventilation hjälper till med att föra ut fukten ur utrymmet, men tyvärr är lösningen ofta en orsak till ännu större problem. Ju fler ventiler du har på vinden, desto kallare kommer vinden att bli och desto snabbare får du problem med fukt och mögel.

Läs mer om hur du upptäcker, kontrollerar och mäter fukt på vinden här:

Allt om fukt på vinden

Hur kan jag skydda min vind mot fukt?

Den mest effektiva åtgärden mot fukt på vinden, som fungerar lika bra i förebyggande syfte som vid redan upptäcka skador, är att installera en särskilt vindsavfuktare. Om mögel och fuktskador redan har uppstått kan det vara nödvändigt att sanera vinden, men en avfuktare är alltid en bra lösning för att se till att problemet inte uppstår igen.

Välj en vindsavfuktare med smart ventilation för bästa energibesparing

Klimatet på vinden är ofta kallt och påfrestande, det är därför viktigt för din energibesparing och för vindens välmående att du väljer en avfuktare som klarar låga temperaturer. En vindsavfuktare är särskilt utvecklad för att stå emot vindens svåra klimat samtidigt som den avfuktar utrymmet effektivt med låg energiförbrukning. Väljer du en enklare avfuktare kommer påfrestningarna bli större, med en högre energiåtgång som följd.

Läs mer om vindsavfuktare här:

Vindsavfuktare