Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Testade luftvärmepumpar

En rad olika organisationer testar luft/luftvärmepumpar. Testresultat kan guida dig i valet av värmepump. En värmepump, som har fått bra testresultat i oberoende tester är ett tryggt och säkert val.

På den här sidan finner du information om olika typer av testning och vilken märkning testerna leder till. Vill du veta vilka värmepumpar som har blivit bäst-i-test, hittar du det på:

» De bästa värmepumparna

Energimyndighetens tester

Energimyndigheten är den stora testaren av luftvärmepumpar i Norden. Deras tester är mycket utförliga och väger mycket tungt på marknaden. Energimyndighetens fokus ligger på att ”skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.”

Energimyndigheten testar luft/luftvärmepumpar för förutsättningarna i tre olika klimatzoner – Malmö, Borås och Luleå. I varje klimatzon testar de dessutom för två olika stora hus, med olika uppvärmningsbehov. De tittar på effekten vid olika temperaturer och tar fram årsbesparing och årsvärmefaktor (SCOP).


Energimyndigheten utser aldrig vinnare i sina tester, utan redovisar bara resultatet kategori för kategori. Detta är bra, eftersom du enkelt kan jämföra resultaten för faktorer, som är viktiga för dig. Bor du i ett stort hus i Lund, kan du exempelvis fokusera på sifforna som gäller för ett stort hus i Malmö.

» Ta del av Energimyndighetens testresultat, för Polarpumpens värmepumpar

P-märkning

P-märket är ett kvalitetsmärke, som man finner på produkter som testat och godkänts av SP-koncernen. En p-märkt produkt uppfyller lag- och myndighetskrav, men också en del andra krav som den specifika marknaden efterfrågar. I testerna av värmepumpar tittar SP exempelvis på kapacitet, effektivitet och ljudeffektnivå.

SP eller Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arbetar helt enkelt med forskning runt teknik och testar ofta olika typer av tekniska produkter i sina laboratorier.

EHPA-märkning

EHPA:s kvalitetsmärkning är nytt för luft/luftvärmepumpar från sommaren 2013 och i skrivande stund väntar vi fortfarande på att den första EHPA-märkningen ska dyka upp på luft/luftvärmepumpar i Sverige.

EHPA står för European Heat Pump Association, en europeisk organisation, som samarbetar runt just värmepumpar. I organisationen finns både tillverkare och forskningsinstitut. EHPA Quality label tilldelas luftvärmepumpar, som enligt testning lever upp till internationell standard.

Test av 9 olika luftvärmepumpar i Teknikmagasinet

Teknikmagasiner Vertailu genomförde ett test av 9 olika luft/luftvärmepumpar år 2010. De testade luftvärmepumpar från Mitsubishi, IVT, LG, Samsung, Toshiba, Panasonic, Ultimate och Fujitsu.

Det är ett mycket utförligt test, där bland annat värmepumparnas funktionalitet under vintern har testats. De har fått betyg utifrån sin prestation. Du kan läsa en sammanfattande text, om värmepumpens testresultat och även ta del av ett par kortfattade positiva och negativa punkter.

Bästa resultatet i testet fick Toshiba Polar 10. Den hade en hög verkningsgrad (COP) och ger en bra besparing även när det är kallt ute. Toshiba Polar fick ett COP-värde på nästan 2,5 vid -20°C.


Tätt efter Toshiba Polar placerade sig Panasonic HE9 och Fujitsu Plasma 09 LD (som idag ersatts med Fujitsu LECAN 09).


Läs hela testrapporten här.

Se hela testet:


Vilken pump passar hos mig?

Sluten   Ganska öppen   Öppen