Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Luft-luftvärmepumpens ljudnivå

Dagens luft-luftvärmepumpar håller en låg ljudnivå. Eftersom lågt ljud är ett vanligt önskemål från kunderna, har tillverkarna jobbat hårt för att få ner ljudnivåen och erbjuder vanligtvis smarta funktioner för att få ned ljudnivån. Här går vi igenom det som kan vara bra att veta om ljud och luft-luftvärmepumpar.

Nedan får du förslag på luft-luftvärmepumpar med låg ljudnivå:

Daikin Siesta RC35 luft-luftvärmepump

C35-R - Daikin

 • Värmer 25 - 160 m²
 • Wifistyrning
 • Effektiv luftrening

16990 kr 14900 kr

I Lager

Fujitsu 09 LM Slim-Inne

12 KM Slim - Fujitsu

 • Värmer 10m² - 150m²
 • Motverkar fukt & mögel
 • Mycket värme för pengarna

12900 kr 11900 kr

I Lager

Luftvärmepumpens ljudnivå

Vi får ofta frågor angående luft-luftvärmepumparnas ljudnivå. En modern luft-luftvärmepump av god kvalitet, har oftast en låg ljudnivå och erbjuder olika möjligheter att påverka ljudnivån - främst inomhus. Ljudet kommer främst från fläktarna i innedelen och utedelen, vilket också innebär att ljudnivåen och effekten hänger samman.

Luft-luftvärmepumpens ljudnivån enligt den tekniska datan

I den tekniska datan anger vi de ljudnivåer vi får ut från tillverkaren. Det vanliga är att det finns en siffra för utedelen och flera för innedelen. För innedelen är det då ljudnivån vid olika fläktlägen som anges. Vanligtvis mäts ljudnivån på en meters avstånd från enheten.

Störs du lätt av ljud? Använder du ofta öronproppar? Då kan det vara idé att titta på luft-luftvärmepumpens ljudnivå.

Så funkar ljudnivå

Ljud är rörelser som det mänskliga örat uppfattar. Hur vi människor uppfattar ett ljud beror exempelvis på rörelsernas storlek och frekvens.

Ljudstyrka mäts vanligen i enheten decibel (dB). Skalan är logaritmisk, vilket innebär att om ljudet ökar från 10 till 20 decibel, är det en fördubbling, medan en ökning från 10 till 30 decibel är en fyrdubbling. Eftersom människans upplevelse av ljudet påverkas av frekvensen, används vanligen a-viktning, där man viktar resultatet med hänsyn till den mänskliga hörseln. Enheten anges då som dB(A).

Hur högt låter en luftvärmepump?

Det kan vara svårt att utifrån en siffra förstå hur ljudet från luft-luftvärmepumpen kommer att upplevas. Nedan ger vi exempel på ljudnivåen för några vanliga företeelser:

 • 10 dB(A) - svagt brus från löv
 • 20 dB(A) - ett sovrum på natten
 • 30 dB(A) - en viskning
 • 40 dB(A) - ett bibliotek, fågelkvitter
 • 60 dB(A) - vanlig samtalston
 • 70 dB(A) - ljudnivåen i bilen, tvättmaskin
 • 80 dB(A) - hårtork

ljudnivå inomhus

ljudnivåen inomhus oroar en del, men med dagens allt tystare luft-luftvärmepumpar är det sällan ett problem.

Rätt placering stör mindre

Var luft-luftvärmepumpen placeras påverkar hur ljudet upplevs. Om du vet att du lätt störs av ljud, bör du därför ta hänsyn till detta vid placeringen av luft-luftvärmepumpen. Tänk också på att det i vissa fall kan låta lite i den väggen som luft-luftvärmepumpen sitter på.

Läs mer om placering av luft-luftvärmepump

Tystnad ger sämre effekt

Luft-luftvärmepumpar har ofta flera olika lägen med olika ljudnivå. Ofta finns dessutom ett extra tyst läge. För att sänka ljudnivån, sänks fläkthastigheten. När fläkthastigheten sänks blir värmespridningen sämre och slitaget på kompressorn ökar. Det krävs inte mycket energi för att driva fläkten och med en hög fläkthastighet blir därför besparingen bättre. Du måste alltså göra en avvägning mellan ljudnivå och effekt. Om du störs av ljudet från luft-luftvärmepumpen kan det därför vara bra att dra upp fläkthastigheten när du inte befinner dig i rummet. Se också till att det finns tillräckligt med stödvärme, då luft-luftvärmepumpen låter mindre om den inte måste kämpa på maxkapacitet.

Om du är ljudkänslig är det också bra att välja en kraftigare luft-luftvärmepump, eller kanske installera två stycken. En luft-luftvärmepump som kan jobba i en lagom takt låter helt enkelt mindre (och ger en bättre besparing). En golvmodell kan också vara ett alternativ för den som är lättstörd. Då hamnar ljudet lite längre från örat och kan upplevas som mindre störande. Samtidigt, kan även detta ge en sämre värmespridning eftersom det vanligen är betydligt mer saker i vägen för luftströmmen i golvnivå.

Knäppningar från luft-luftvärmepumpen

Knäppningar i luft-luftvärmepumpar är ovanliga. Knäppningarna uppstår vanligen då plasten i värmepumpen snabbt ändrar temperatur. Detta kan exempelvis ske efter avfrostning, då luft-luftvärmepumpen har pausat i uppvärmningen och sedan slår på full effekt. Om du upplever knäppningar från din luft-luftvärmepump, kan det behövas mer stödvärme i huset, för att undvika stora temperaturskillnader. Testa också att experimentera med inställningarna.

ljudnivå utomhus

Utedelen har vanligen en maximal ljudnivå som ligger över innedelens. Samtidigt störs du troligen inte på samma sätt av ljudet från utedelen.

Möjlighet att sänka ljudnivåen

Vissa luft-luftvärmepumpar kommer med en möjlighet att sänka ljudet från utedelen med några decibel. Detta påverkar effekten i viss mån, men kan vara praktiskt om grannarna klagar.

Med rätt installation blir ljudet lågt

Luft-luftvärmepumpens utedel installeras vanligen på konsoler, med vibrationsdämpare för att minska risken för ljud. Du kan också välja att köpa lite mer avancerade vibrationsdämpare istället för de som ingår som standard. Om du verkligen vill vara på den säkra sidan, kan du välja att installera utedelen på ett markstativ. Det är i princip omöjligt att förutsäga hur ljud kommer att fortplanta sig i en vägg, men för de allra flesta räcker det utmärkt med vanliga konsoler och vibrationsdämpare.

Läs mer:

InstallationMonteringstillbehör

Tänk igenom placeringen

Vid placeringen av utedelen kan det också vara bra att ta hänsyn till ljudet. Du kanske inte ska placera utedelen precis utanför sovrumsfönstret, om du brukar sova med öppet fönster. Du kanske inte heller vill bli störd vid uteplatsen, om du använder luftkonditioneringsfunktionen mycket under sommaren.

Läs mer om placering av luft-luftvärmepump

...och glöm inte grannarna

När du väljer placering av din luft-luftvärmepumps utedel, bör du även ta hänsyn till grannarna. Om inte du vill ha luft-luftvärmepumpen precis utanför ditt sovrum, vill nog inte din granne ha den precis utanför sitt.

Du får inte heller utsätta dina grannar för alltför mycket buller, även om det är ovanligt med för höga ljudnivåer från en modern luft-luftvärmepump. Naturvårdsverkets riktlinjer är att det vid tomtgränsen får vara max:

 • 40 dB(A) på natten
 • 45 dB(A) på kvällen
 • 50 dB(A) på dagen

Slitage kan öka ljudnivåen

En luft-luftvärmepump slits med tiden och då finns en risk att ljudnivåen ökar. Om det är smuts mellan rörliga komponenter kan detta orsaka högre ljud och ojämnt slitage, som i sin tur ökar ljudet. För att behålla en låg ljudnivå bör du därför sköta luft-luftvärmepumpens underhåll och beställa service med jämna mellanrum.

Här kan du beställa service