Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Krypgrund

En krypgrund är en riskkonstruktion som ofta utsätts för problem med fukt, mögel och röta. Krypgrund är vanligt i hus byggda från 1970-talet och framåt, men förekommer även i tidigare hus då den istället kallas för torpargrund. Här går vi igenom vanliga risker och problem med krypgrund och vad du kan göra för att åtgärda och förebygga dem.

Vanliga problem i krypgrund

Fuktproblem i krypgrunden är ett vanligt problem och många gånger handlar det mer om när problemen uppstår, snarare än om. Krypgrunden är ett utrymme som utsätts för fukt från många olika håll och vars tillstånd dessutom påverkas av årstiderna och de temperatur och fuktförhållanden som medföljer.

Mikrobiell påväxt, mögel eller röta i krypgrunden är en direkt effekt av för höga fuktnivåer och dessa bör åtgärdas så snart som möjligt. För att förebygga kostsamma reparationer och saneringar är det nödvändigt att besöka och inspektera krypgrunden regelbundet, särskilt under sommaren och hösten då tillförseln av fukt är som störst.

Läs mer:

Allt om fukt och fukthantering i krypgrund

Varför uppstår fuktproblem i krypgrunden?

Den främsta orsaken till för höga fuktnivåer i krypgrunden är temperaturskillnader mellan inomhusluften och luften utomhus. Under sommaren är det som allra vanligast att dessa problem uppstår eftersom det är då temperaturskillnaderna är som störst. På sommaren ventileras varm luft in i den kalla krypgrunden vilket leder till att luftfuktigheten stiger och kondens kan uppstå. Om den fuktiga luften inte leds ut ur krypgrunden får den fäste i konstruktionen och i värsta fall kan mögelbildning och röta uppstå.

Under hösten uppstår samma problem ifall temperaturerna utomhus är fortsatt höga. Vid kalla utomhustemperaturer, som vid en kall höst eller under vinterhalvåret, är temperaturskillnaderna dock lägre och mindre fukt letar sig in i grunden och fuktproblem uppstår mycket mer sällan.

Det är dock inte endast luftens temperatur som kan vara boven bakom fuktproblemen. Vattenläckor, bristfällig dränering eller marklutning in mot grunden är också källor till fukt som bör ses över och åtgärdas.

Osäker på om du har fuktproblem i krypgrunden? Här kan du läsa om hur du kontrollerar din krypgrund:

Kontrollera din krypgrund

Så åtgärdar du fuktproblem i krypgrunden

Det allra bästa och mest effektiva sättet för att avlägsna fukt i krypgrunden är med hjälp av en avfuktare. En avfuktare sänker den relativa luftfuktigheten och ser till att luften i krypgrunden är tillräckligt torr för att risken för mögeltillväxt och fuktskador försvinner.

Det finns många varianter av avfuktare men när det kommer till avfuktning i krypgrund, som är ett utrymme som kan nå låga temperaturer och samtidigt behöver utstå stora halter av fukt, är det viktigt att du väljer rätt typ av avfuktare för att få ett effektivt skydd.

Termisk avfuktare det mest energieffektiva skyddet för krypgrund

En termisk avfuktare värmer krypgrunden med hjälp av en värmeslinga och sänker på så vis den relativa luftfuktigheten. När krypgrunden är varm blir temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften mindre och krypgrunden skyddas således mot fukt som annars uppstår när varm luft kondenserar i grunden. En termisk avfuktare är ett mycket energisnålt alternativ till krypgrund eftersom den endast arbetar vid behov. Oavsett om du redan har problem med fukt, eller om du vill installera en avfuktare i förebyggande syfte är en termisk avfuktare ett mycket bra och säkert alternativ.

Läs mer:

Mer om termiska avfuktare

Sorptionsavfuktare ett mer energikrävande alternativ

Vid de tillfällen då krypgrunden är välisolerad och tät kan en sorptionsavfuktare vara ett alternativ. Det är aldrig lika energieffektivt att välja en sorptionsavfuktare framför en termisk avfuktare, eftersom sorptionstekniken kräver avsevärt mer energi i drift.

Läs mer:

Mer om sorptionsavfuktare Till alla krypgrundavfuktare