Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Tillstånd för bergvärme

Det krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, för att installera någon typ av markvärme. Vanligen hittar du information om hur du går tillväga på kommunens hemsida. I vissa fall gäller endast anmälningsplikt. Kommunen har också möjlighet att införa krav på byggnadslov för energiborrning i vissa områden.

Vi hjälper dig

Naturligtvis får du hjälp med din ansökan. Vi hjälper dig med placering av borrhål och att fylla i alla de uppgifter som krävs. Inför hembesöket behöver du ta reda på om grannarna har borrat för bergvärme och om det finns annat i marken i närområdet, som brunnar eller avfallsbrunnar.

Varför måste jag ansöka om tillstånd?

Att borra för bergvärme innebär en miljörisk. Om brunnsborrningen går snett, kan den skada miljön och framför allt grundvattnet, som ofta används som dricksvatten. Exempelvis finns risk för saltvatteninträngning.

Gäller speciella regler för vattenskyddsområden?

I vattenskyddsområden gäller ofta speciella regler. I vissa fall är det till och med förbjudet att borra för bergvärme. Ofta är det svårare att få tillstånd och det kan kosta lite mer att ansöka.

Vad ska ingå i ansökan?

Exakt vad som ingår varierar mellan olika kommuner. Vanligtvis ska det ingå uppgifter om:

 • installatör och borrare
 • borrhålets placering och dimensionering
 • bergvärmepumpen
 • köldmedium
 • kollektor
 • fastighet och tomt
 • fastighetsägare.

Vad är viktigt att tänka på?

 • Skicka in din ansökan i god tid.
 • Skicka in en komplett ansökan, så slipper du onödiga fördröjningar eller extra kostnader.
 • Du får betala en dyr straffavgift, om du borrar utan tillstånd.
 • Du måste betala oavsett om du beviljas tillstånd eller inte.